REKLAMA

Adam Mickiewicz 1798 – 1855

Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza

WarszawaRynek Starego Miasta 20
bilety od 6 zł

Stała ekspozycja „Adam Mickiewicz 1798 – 1855” jest wystawą biograficzną w Muzeum Literatury, ukazującą postać poety, jego środowisko i rodzinę, działalność polityczną i twórczość literacką. Prezentowanych jest ponad 500 eksponatów, pochodzących w ogromnej większości ze zbiorów ML. Są to m.in. rękopisy Mickiewicza, autograf „Grażyny”, karta „Pana Tadeusza”, fragmenty korespondencji i pierwodruki jego utworów. Są tu też pamiątki po Mickiewiczu: wśród nich kufer podróżny, obrazek z nowogródzkiego domu, meble z paryskiego gabinetu, fotografie i portrety rodzinne.

Ekspozycja „Adam Mickiewicz 1798 – 1855” w Muzeum Literatury została podzielona na sześć oddzielnych scenograficzne i aranżacyjnie części:

• Nowogródek – Wilno, 1798 – 1829

• Rosja, 1824 – 1929

• Niemcy – Włochy, 1829 – 1831

• Paryż – Lozanna, 1832 – 1855

• Francja, 1842 – 1855

• Konstantynopol, 1855

Każda z nich opowiada o drodze życiowej i poetyckiej Adama Mickiewicza. Rolę przewodnika pełnią cytaty.

zdjęcia

Wystawa stała 'Adam Mickiewicz 1798 - 1855'
Wystawa stała 'Adam Mickiewicz 1798 - 1855'
Wystawa stała 'Adam Mickiewicz 1798 - 1855'
Wystawa stała 'Adam Mickiewicz 1798 - 1855'
Wystawa stała 'Adam Mickiewicz 1798 - 1855'
REKLAMA