REKLAMA

Zapamiętane niezapisane

25.0521.08.2016

Dom Spotkań z Historią

WarszawaKarowa 20
WSTĘP WOLNY

Wystawa "Zapamiętane niezapisane. O wojnie na fotografiach Feliksa Łukowskiego" w Domu Spotkań z Historią

Na wystawie "Zapamiętane niezapisane" zobaczyć można około 60 zdjęć z kolekcji Feliksa Łukowskiego, będącej zapisem życia zamojskich wsi w latach 40. Autor wykonał blisko 1500 fotografii dokumentujących świat swoich rodzinnych Siemnic i okolicznych miejscowości. W ramach ekspozycji pokazane są fotografie z czasu II wojny światowej. Mimo, że to był niezwykle dramatyczny okres w dziejach Zamojszczyzny, na zdjęciach nie ma wielu śladów wojny – pacyfikacji wsi, wysiedleń, Holokaustu, czystek etnicznych. Kolekcja jest zapisem dziejów małej zbiorowości, są to przede wszystkim fotografie ślubów, pogrzebów, wesel, uroczystości z okazji pierwszej komunii świętej. O wojnie przypominają głównie zdjęcia dokumentujące ekshumacje oraz pośrednio fotografie partyzantów, Niemców z Besarabii, Kozaków. Twórcy wystawy "Zapamiętane niezapisane" zestawiają fotografie z relacjami świadków: mieszkańców Siemnic, Wożuczyna, Rachań i okolic. W ich pamięci, inaczej niż na zdjęciach, wojna jest obecna w całym swym tragicznym wymiarze.

Feliks Łukowski urodził się w Siemnicach w 1919 roku. Przed wybuchem II wojny światowej ukończył cztery klasy gimnazjum. Nie był reporterem, ale fotografem amatorem, który dokumentował swoją małą ojczyznę, rodzinę i przyjaciół. Po wojnie skończył kurs pedagogiczny i wyjechał na Dolny Śląsk, w latach 50. powrócił na Lubelszczyznę jako nauczyciel w Krynicach. Związał się z tym miejscem na stałe, został dyrektorem szkoły. Jako pedagog skoncentrował się na działaniach społecznych. Zmarł w 1985 roku w Tomaszowie Lubelskim.

zdjęcia

Od lewej Barbara Mozel (Cukrownia Wożuczyn) i Filipska (imię nieznane, córka młynarza) (Wożuczyn-Maciejówka). Fot. Muzeum Zamojskie w Zamościu
Michał Łukasiuk z Siemnic z córką Stasią (stoi na taborecie) i kuzynką Stefanią Parol. Córkę i żonę zabili Niemcy. Fot. Muzeum Zamojskie w Zamościu
Niedzielne popołudnie w Siemnicach. W centrum Anna Chudyga, babcia z wnuczkiem rozstrzelana przez Niemców. Fot. Muzeum Zamojskie w Zamościu

czytaj także

REKLAMA