REKLAMA

Ekspozycja stała w Muzeum Rzemiosł Artystycznych i Precyzyjnych

Muzeum Rzemiosł Artystycznych i Precyzyjnych

WarszawaPiekarska 20
bilety od 10 zł

Muzeum Rzemiosł Artystycznych i Precyzyjnych, działające przy Cechu Złotników, Zegarmistrzów, Optyków, Grawerów i Brązowników M. St. Warszawy jest placówką unikalną na skalę krajową.

Istnieje od 1966 r. Od 1971 mieści się w zabytkowej cechowej kamienicy, przylegającej do murów obronnych Starego Miasta. Powstało z inicjatywy członków Cechu. Wiele eksponatów pochodzi z ich darów. Od początków swego istnienia gromadzi obiekty z dziedzin rzemiosła, reprezentowanych w Cechu – zabytkowe przedmioty z zakresu złotnictwa, zegarmistrzostwa, optyki, grawerstwa i brązownictwa, współczesne wyroby rzemieślników, a także dawne narzędzia, przybory i urządzenia.

Najcenniejszy, najbardziej atrakcyjny dla zwiedzających jest zbiór zegarów, ilustrujących rozwój mechanizmu i zmiany stylowe obudowy od XVI do XX wieku. Szczególną wartość historyczną posiada oryginalny Statut Cechu „Mosiężnego”, nadany i podpisany przez Stanisława Augusta 3 stycznia 1789 r. Oprawiony w formie książki, wypisany na pergaminie, kunsztownie dekorowany malarsko różnobarwnymi farbami i złotem jest jednym z niewielu zachowanych dokumentów tego typu.

Muzeum, pielęgnujące kunszt i tradycje dawnego rzemiosła, rozszerzając profil swoich zbiorów może stanowić czynnik łączący współczesne środowiska rzemieślnicze.

REKLAMA