REKLAMA

Noc Muzeów w Archiwum Krajowego Biura Informacji i Poszukiwań PCK

14.05.2016, godz: 19.00

Mazowiecki Oddział Okręgowy PCK - Polski Czerwony Krzyż

WarszawaMokotowska 14
WSTĘP WOLNY

PCK zaprasza na lekcje historii w archiwum Krajowego Biura Informacji i Poszukiwań PCK. To jedyna w roku okazja, aby zobaczyć od kuchni pracę Biura działającego od 1919 roku, a także wyjątkowa szansa, by zapoznać się z oryginalnymi, unikatowymi dokumentami. Uczestników oprowadzi po archiwum Katarzyna Kubicius, Kierownik Biura Informacji i Poszukiwań PCK.

Oprowadzanie obejmuje prezentację m.in. oryginalnych kartotek więźniów obozów koncentracyjnych i więzień hitlerowskich, ksiąg szpitali powstańczych i innych dokumentów dotyczących Powstania Warszawskiego, aktów zgonów Polaków zmarłych w czasie II wojny światowej w obozach i więzieniach na terytorium Niemiec oraz Polski.

Dodatkowe atrakcje:

1. Uczestnicy Nocy Muzeów będą mogli podczas wizyty wypełnić odpowiednie druki poszukiwań, które pozwolą sprawdzić czy Biuro posiada informacje o ich bliskich, a jeśli nie - podjąć ewentualnie starania w celu ustalenia ich wojennych losów.
2. Pokazy pierwszej pomocy przedmedycznej.
3. Wystawa archiwalnych plakatów i zdjęć prezentujących pracę PCK.

Organizator zaprasza uczestników powyżej 12 roku życia, grupy 15-osobowe.

czytaj także

REKLAMA