REKLAMA

Galeria Sztuki XIX Wieku

Muzeum Narodowe w Warszawie

WarszawaAl. Jerozolimskie 3
bilety od 15 zł

Tworzeniu projektu Galerii Sztuki XIX Wieku w Muzeum Narodowym w Warszawie, która zastąpiła dawną Galerię Sztuki Polskiej, towarzyszyła refleksja nad duchową wspólnotą sztuki europejskiej, odzwierciedlającej bogactwo i różnorodność tradycji oraz historycznych doświadczeń poszczególnych narodów, które jednak swoją tożsamość kulturową budowały na tym samym fundamencie grecko-rzymskiego antyku oraz religii chrześcijańskiej. Obecna aranżacja ekspozycji, uwzględniająca w Sali Oświecenia również wybrane dzieła powstałe u schyłku XVIII wieku, pozwala przybliżyć zwiedzającym genezę zjawiska niebywałego rozkwitu malarstwa i rzeźby w następnym stuleciu, ukazać ikonograficzne i stylistyczne źródła dziewiętnastowiecznej sztuki, a także podkreślić ciągłość artystycznej tradycji.

Trzonem Galerii, prezentującej w kolejnych salach najważniejsze kierunki i tendencje kształtujące oblicze sztuki w XIX wieku, jest twórczość malarzy i rzeźbiarzy polskich, którą przedstawiamy w kontekście wybranych prac reprezentantów innych narodowości. Konfrontacja dzieł twórców z różnych krajów Europy pozwala pokazać wspólnotę ich dążeń artystycznych, wewnętrzny imperatyw odwoływania się do tych samych, uniwersalnych idei lub symboli, podobieństwo prowadzonych niezależnie eksperymentów warsztatowych. Uwypukla zarówno te cechy, które decydowały o europejskim uniwersalizmie, jak i o narodowej odrębności ich osiągnięć twórczych.

Układ ekspozycji poszczególnych sal i gabinetów pozwala uchwycić wzajemne relacje pomiędzy obrazami czy rzeźbami powstałymi w analogicznym czasie w rozmaitych krajach Europy lub w wielonarodowościowych grupach artystycznych, takich jak „szkoła Barbizon” czy „szkoła Pont-Aven”, a tym samym tworzy nową optykę dla ich interpretacji.

zdjęcia

Galeria Sztuki XIX wieku
Galeria Sztuki XIX wieku

zobacz także

REKLAMA