REKLAMA

Wystawa stała w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

WarszawaKostki-Potockiego S. 10/16
bilety od 20 zł

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Barokowa rezydencja w Wilanowie była u schyłku XVII w. siedzibą króla Jana III Sobieskiego, wybitnego wodza opromienionego sławą wiktorii wiedeńskiej, patrona sztuk i nauk, który interesował się astronomią, literaturą, sztukami pięknymi i tradycją antyczną, ale też ekonomiką rolnictwa. Budowany od 1677 r. pałac, otaczające go ogrody, folwark i park były dla króla miejscem wytchnienia i twórczej wymiany z artystami i uczonymi, których tu chętnie zapraszał. W bogatym i wieloznacznym programie dekoracji pałacowych elewacji i wnętrz najstarszej części pałacu możemy do dziś podziwiać siłę autorskiego przekazu propagandowego stworzonego przez mądrego monarchę. Bliskość Warszawy pozwalała mu zachować kontrolę nad biegiem politycznych wydarzeń, a zapraszani do Wilanowa goście z zagranicy mieli okazję przyjrzeć się artystycznym świadectwom dokumentującym potęgę władcy.

Od początku XVIII w. opiekę nad historyczną rezydencją królewską sprawowali przedstawiciele najznamienitszych rodów arystokratycznych, m.in. Sieniawskich, Czartoryskich, Lubomirskich i Potockich. W 1805 r. z inicjatywy Aleksandry i Stanisława Kostki Potockich w pałacu otwarto pierwsze muzeum sztuki na ziemiach polskich, działające nieprzerwanie do dziś. Jego najważniejszymi częściami były i są pamiątki związane z rodem Sobieskich oraz wybitna kolekcja dzieł sztuki polskiej, europejskiej i orientalnej, malarstwa, rzeźby i przedmiotów użytkowych.

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie prowadzi szeroką działalność edukacyjną i kulturalną; organizuje wystawy, konferencje, seminaria naukowe oraz zajęcia edukacyjne poświęcone wartościom kulturowym i przyrodniczym rezydencji; wydaje również liczne książki popularnonaukowe i katalogi zbiorów. Na wortalu muzeum www.wilanow-palac.pl znajduje się kilka tysięcy artykułów przybliżających historię i kulturę dawnej Rzeczypospolitej na tle kultury europejskiej oraz mieszkańców pałacu, reprezentantów wielkich rodów polskiej arystokracji. Muzeum wykorzystuje także prezentacje multimedialne, w tym plenerowe, dla opowiadania o najważniejszych wydarzeniach historii nowożytnej w Polsce, których epicentrum był niegdyś Wilanów – siedziba jedynego polskiego monarchy, którego sława przekroczyła granice Rzeczypospolitej.

zdjęcia

Sypialnia Królowej, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Biblioteka Króla. Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Galeria Obrazów zw. Muzeum, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Plafon w Gabinecie Holenderskim. Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Pałac Króla Jana III w Wilanowie
REKLAMA