REKLAMA

Po co wojny są na świecie

20.0201.05.2016

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

WSTĘP WOLNY

Wystawa „Po co wojny są na świecie” to prezentacja twórczości czternastu artystów-outsiderów zmagających się w swojej sztuce z palącymi pytaniami współczesności. Kim są outsiderzy? To osoby działające poza obiegiem sztuki współczesnej – nieposiadające wykształcenia artystycznego, niezwiązane zawodowo z instytucjami, rynkiem i konwencjami „świata sztuki”. Postawa tych artystów wyróżnia ich także w szerszym krajobrazie tak zwanej sztuki nieprofesjonalnej w Polsce, gdyż tworzenie jako wyraz sprzeciwu i niezgody stanowi tu raczej wyjątek niż regułę. To wreszcie outsiderzy w klasycznym sensie tego słowa – indywidualiści, postrzegani często jako „inni” (czasem z powodu niekonwencjonalnego sposobu życia, czasem niepełnosprawności i choroby), niekiedy wręcz żyjący na społecznym marginesie (bezdomni czy izolowani w zakładzie karnym). Prezentowanych twórców łączy więc przede wszystkim ich odrębność i niezależność artystycznych koncepcji. Na wystawie znajdą się bezpośrednie komentarze polityczne i społeczne, dzieła odnoszące się do sytuacji bytowej i egzystencjalnej, a także bardziej intymne głosy, nawiązujące do kwestii tożsamości i miłości.

Kuratorki: Katarzyna Karwańska, Zofia Płoska

zdjęcia

Daniel Stachowski, 'Polska płonie', 2013
Władysław Matlęga, Z Pana Boga Łaski, 2009
Damian Czeladka, God Mit Uns, 2015
Tomasz Machciński, Z archiwum fotograficznego artysty, 1973
Władysław Grygny, Bez tytułu, niedatowany

czytaj także

REKLAMA