REKLAMA

Chleb i róże. Strategie identyfikacji klasowej współczesnych artystów

20.0201.05.2016

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

WSTĘP WOLNY

Wystawa zadaje pytanie o to, jak artyści definiują swój status i pozycję wobec ekonomicznych nierówności, których wzrost obserwujemy obecnie. Pyta, jak pogodzić marzenia o sprawiedliwości społecznej z potrzebą wolności i autonomii artystycznej, wskazując napięcie między dość ambiwalentną przynależnością artystów do elit inteligenckich lub finansowych a odpowiedzialnością twórców za resztę społeczeństwa. Artyści zajmują bowiem paradoksalną pozycję klasową. Za Pierrem Bourdieu można nazwać artystów „zdominowaną częścią klasy dominującej”. Mogą oni równocześnie „flirtować” z dominującą elitą oraz z tymi, którzy czują się przez nią zdominowani i dążą do emancypacji. Awangardowe marzenie o twórczości, która przekraczałaby granicę między sztuką a życiem, wydaje się przebrzmiałym mitem. Widać jednak, że sztuka nie chce zgodzić się na odgrywanie wyłącznie roli luksusowej dekoracji w burżuazyjnym salonie. Marzeń społecznie zaangażowanej awangardy z XX wieku nie można obecnie ani zrealizować, ani porzucić, co skazuje ją na trwanie w zawieszeniu między chlebem a różami.

Kuratorzy: Natalia Sielewicz, Łukasz Ronduda

zdjęcia

Marta Minujin, 'Spłata argentyńskiego długu zagranicznego Andy Warholowi kukurydzą, latyno-amerykańskim złotem', 1985/2011
Christian Jankowski, 'Studia do pomnika burżuazyjnej klasy pracującej 1-28', 2012
Marta Minujin, 'Spłata argentyńskiego długu zagranicznego Andy Warholowi kukurydzą, latyno-amerykańskim złotem', 1985/2011
DSG, 'All in It Together', 2011

czytaj także

REKLAMA