REKLAMA

Galeria Faras

Muzeum Narodowe w Warszawie

WarszawaAl. Jerozolimskie 3
bilety od 15 zł

Galeria Faras im. Profesora Kazimierza Michałowskiego w Muzeum Narodowym w Warszawie jest jedyną w Europie i wyjątkową w skali światowej ekspozycją zabytków kultury i sztuki nubijskiej z okresu chrześcijańskiego.

Do zbiorów muzealnych trafiły one dzięki polskim archeologom uczestniczącym w latach 60-tych ubiegłego wieku w objętej patronatem UNESCO wielkiej międzynarodowej akcji ratowania pozostałości dawnych kultur Doliny Nilu. Dzięki pracom badawczym prowadzonym na terenie starożytnego ośrodka miejskiego Faras w pobliżu granicy sudańsko-egipskiej odkryto dobrze zachowane ruiny kościoła katedralnego z VIII wieku. Jego ściany były pokryte wspaniałymi malowidłami o tematyce religijnej pochodzącymi z VIII–XIV wieku.

67 przedstawień malarskich, a także wiele innych dzieł faraskich znajdujących się w Muzeum Narodowym w Warszawie, stanowi dziś największy i najcenniejszy zespół zabytków archeologicznych pochodzących z wykopalisk prowadzonych za granicą, jaki kiedykolwiek udało się pozyskać do polskich zbiorów muzealnych.

wideo


zdjęcia

Święty Jan Chryzostom (Złotousty), Sudan, Farad, VIII w. - 1.ćw. X w. Z polskich wykopalisk w Faras, w MNW od 1964; nr inw. 234055 MNW
Święty Merkuriusz przebijający włócznią Juliana Apostatę, XII-XIII w., Sudan, Faras. Z polskich wykopalisk w Faras, w MNW od 1961; nr inw. 149672 MNW
Fragmenty fryzu w absydy pierwszej katedry. Blok zdobiony reliefowym przedstawieniem ptaków, ołtarzy i kolumn. Sudan, Faras, 1. ćw. VII w. Z polskich wykopalisk w Faras, w MNW od 1964; nr inw. a) 234081 MNW
Matka Boska z Dzieciątkiem (Hodegetria). Sudan, Faras, IX w. - 1. poł. X w. Z polskich wykopalisk w Faras, w MNW od 1964; nr inw. 234013 MNW
Matka Boska z Dzieciątkiem. Sudan, Faras, XII w. Z polskich wykopalisk w Faras, w MNW od 1964; nr inw. 234048 MNW
Święta Anna, Sudan, Faras, VIII w.- ćw. X w. Z polskich wykopalisk w Faras, w MNW od 1964; nr inw. 234058 MNW
Archanioł Michał. Sudan, Faras; VIII w. - 1. ćw. X w. Z polskich wykopalisk w Faras, w MNW od 1964; nr inw. 234043 MNW

zobacz także

REKLAMA