REKLAMA

Rozdzielona wspólnota – The Inoperative Community

21.0528.08.2016

Muzeum Sztuki 2 w Łodzi

ŁódźOgrodowa 19
bilety od 10 zł

Muzeum Sztuki w Łodzi zaprasza na wystawę "Rozdzielona wspólnota – The Inoperative Community"

„Rozdzielona Wspólnota” to prezentacja powstających od 1968 roku eksperymentalnych filmów fabularnych i filmów wideo poświęconych ideom wspólnoty i zmieniającej się naturze stosunków społecznych. Wykorzystano na niej stworzone na potrzeby kina, telewizji i galerii prace, które pokazują, jak nakładają się na siebie skomplikowane historie tych miejsc. Wystawa, oryginalnie projektowana dla galerii Raven Row w Londynie, w przygotowanej dla Muzeum Sztuki odsłonie prezentowana jest według całkowicie nowego projektu i z nowym zestawem prac.

Ekspozycja "Rozdzielona Wspólnota" koncentruje się na okresie, który można by nazwać przedłużonymi latami 70. wieku (1968–84) – wszystkie prace albo powstały w tym czasie i nawiązują do ówczesnych debat estetycznych i dyskursu teoretycznego, albo są refleksją nad ruchami społecznymi i politycznymi tamtych czasów. Francuski filozof Alain Badiou nazwał ten okres „czerwoną dekadą”, która rozpoczęła się od walk narodowowyzwoleńczych, masowych rewolt studentów i robotników, a zakończyła gwałtownym zaprzepaszczeniem szans, jakie otworzyły te wydarzenia, na skutek pojawienia się neoliberalizmu i jego ekspansji zarówno we wschodniej, jak i zachodniej Europie.

Tytuł wystawy został zapożyczony z polskiego tłumaczenia eseju Jeana-Luca Nancy’ego z 1983 roku pod tym samym tytułem. Tytuł pierwszej edycji wystawy, The Inoperative Community, pochodzi z angielskiego tłumaczenia i różni się od polskiej wersji i francuskiego oryginału. Podtytuł zaś umieszcza to tłumaczenie w nowym kontekście, w którym zmienia się wydźwięk takich pojęć, jak „czerwona dekada”.

Kurator: Dan Kidner
Kuratorka współpracująca ze strony Muzeum Sztuki w Łodzi: Maria Franecka
Koordynator: Przemysław Purtak

Ekspozycja przygotowana we współpracy z Raven Row w Londynie.

zdjęcia

Ericka Beckman, You The Better, 1983, 16mm film transferred to digital 32 min, courtesy the artist
Leslie Thornton, Peggy and Fred in Hell: Folding, 1984-2015, 16mm film and video transferred to digital, 95 min, courtesy the artist

zobacz także

czytaj także

REKLAMA