REKLAMA

Projekt Pamięć wystawa czasowa z Żydowskiego Muzeum Galicja w Krakowie

23.0128.02.2018

Muzeum Podkarpackie w Krośnie

KrosnoJózefa Piłsudskiego 16

Projekt Pamięć wystawa czasowa z Żydowskiego Muzeum Galicja w Krakowie

PROJEKT PAMIĘĆ

Niezwykła wystawa, opowiadająca za pomocą obrazów, zdjęć oraz filmu historię żydowskiej rodziny, mieszkającej przed wojną w Polsce. Jest ona próbą odzyskania tego, co zostało zniszczone – życia małego chłopca, Kalmana, który wskutek wojny został na zawsze oddzielony od swojej rodziny. Jego krewna, artystka Roz Jacobs, opowiada historię Kalmana oraz maluje serię jego portretów, próbując przywrócić w ten sposób jakąś cząstkę jego istnienia.

REKLAMA