REKLAMA

Nowe ilustracje

04.0618.08.2016

Galeria Arsenał - elektrownia

BiałystokElektryczna 13

"Nowe ilustracje", Galeria Arsenał (elektrownia) w Białymstoku

"Nowe ilustracje" w Galerii Arsenał to wystawa multimedialna poświęcona relacjom pomiędzy sztuką a różnymi dyscyplinami nauki i literatury, filozofią, teatrem, filmem czy modą. Istotnym wątkiem są tu inspiracje artystów innymi twórcami czy też konkretnym dziełem sztuki lub teorią artystyczną; często chodzi też o pracę w innym (niż własne czy dotychczas stosowane) medium. Chcemy umożliwić tworzenie się relacji pomiędzy obrazem i tekstem literackim lub naukowym, tekstem i filmem, fotografią i muzyką etc. Te korespondencje mogą być zaskakujące, ale istotna jest wspólna idea: fascynacja, która prowokuje do działania, do tworzenia odpowiedzi we własnym języku.

Tytułowe ilustracje są traktowane bardzo swobodnie – chodzi o myślenie obrazami, dźwiękiem lub ruchem o ideach, które mogą być wspólne dla bardzo różnych osobowości artystycznych. Mamy do czynienia ze sztuką, więc te relacje są złożone i niejednoznaczne. Teksty literackie, ale i hermetyczne teorie artystyczne, filozoficzne i naukowe łączą się z obrazami i dźwiękiem, wprowadzając ożywczy zamęt, oferując nowe, bardziej intuicyjne odczytania, a także prowokując do własnych eksperymentów. Konsekwencją tak wielostronnych inspiracji jest nawiązywanie dialogów w odmiennych językach i na różnych płaszczyznach porozumiewania się, np. próby przekładania wizualnego na słyszalne i odwrotnie.

Integralną częścią wystawy "Nowe ilustracje" jest komponent edukacyjny, traktowany jako dalsza część dialogu, ponieważ wszystkie wątki i prace mają stać się inspiracją do interakcji i działań warsztatowych. Zatem prace, które powstały w relacji do innego dzieła, stają się z kolei punktem odniesienia kolejnych wielorakich działań.

Intencją twórców jest pokazanie bogactwa form, jakim posługuje się współczesna sztuka, oraz stworzenie sytuacji umożliwiających interpretację dzieł sztuki (reakcję na nie) za pośrednictwem np. ruchu, dźwięku, obrazu.

Artyści: Tymek Borowski, Piotr Bosacki, Karolina Breguła, Izabela Chamczyk, Attila Csörgő, Aleksandra Czerniawska, Małgorzata Dmitruk, Aleksandra Gontarz, Izabella Gustowska, Małgorzata Jabłońska, Łukasz Jastrubczak, Ewa Juszkiewicz, Lila Kalinowska, Barbara Kasprzycka, Szymon Kobylarz, Paweł Matyszewski, Marzanna Morozewicz, Jacek Niegoda, Zbigniew Oksiuta, Paulina Ołowska, Agnieszka Piksa,Dorota Podlaska, Agnieszka Polska, Magdalena Rej, Jadwiga Sawicka, Grzegorz Sztwiertnia, Paweł Susid, Jacek Świdziński, Leon Tarasewicz, Krzysztof Topolski, Karolina Wiktor, Zorka Wollny, Julita Wójcik, studenci Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego

zdjęcia

Jacek Niegoda, Tanie jak błoto, obiekt, 2005
Zorka Wollny, Ofelie. Ikonografia szaleństwa, 2012/2013
Ewa Juszkiewicz, Bez tytułu (wg_ Leopolda Löfflera), 2015, olej, płótno, 160×115 cm
Izabela Chamczyk, Psychoanimalja.Zaburzenia odzwierzęce, instalacja wideo,2015
Izabella Gustowska, Hybrydy czasoprzestrzeni,wideo, 2012, 5 min

czytaj także

REKLAMA