REKLAMA

Wystawa Galeria dyrektorów Muzeum w Zielonej Górze

Muzeum Ziemi Lubuskiej

Zielona GóraAl. Niepodległości 15
bilety od 6 zł

Wystawa prezentuje portrety dziesięciu dyrektorów i kierowników naszej placówki wykonane przez zielonogórską artystkę Irenę Bierwiaczonek. Wykonanie tych obrazów było poprzedzone badaniami naukowymi nad życiorysami przedstawionych osób. W przypadku Eugenii Łychowskiej i Stanisława Strąbskiego badania te pozwoliły spojrzeć na ich działalność w Muzeum Ziemi Lubuskiej z nowej perspektywy. Galeria przedstawia portrety Martina Klose (kierownika muzeum w latach 1922-1945), Eugenii Łychowskiej (1946-1948), Krystyny Klęsk (1949-1951), Stanisława Strąbskiego (1952-54), Michała Kubaszewskiego (1954-1960), Klema Felchnerowskiego (1960-65), Bogdana Kresa (1965-69), Eugeniusza Jakubaszka (1970-1975), Jana Muszyńskiego (1976-1998) oraz Andrzeja Toczewskiego (od 1998 r.). Przybliżając ich życiorysy, można lepiej zrozumieć dzieje naszej placówki. Muzeum to bowiem nie tylko zgromadzone w nim eksponaty, ale również, a może przede wszystkim związani z nim ludzie. To dzięki ich aktywności i staraniom muzealnictwo w Zielonej Górze zawdzięcza swój obecny kształt.

zobacz także

REKLAMA