REKLAMA

Galeria Złotego Grona

Muzeum Ziemi Lubuskiej

Zielona GóraAl. Niepodległości 15
bilety od 6 zł

Wystawy i Sympozja "Złotego Grona" organizowane w Zielonej Górze w latach 1963-1981 zapisały się w historii jako jedna z najważniejszych imprez plastycznych w powojennych dziejach polskiej sztuki. Odbywały się w cyklu biennalowym, a ich genezy szukać należy w pozytywnym klimacie towarzyszącym zielonogórskiej plastyce, aktywności środowiska artystycznego oraz w poparciu ówczesnych władz politycznych. Pomyślane jako spotkania twórców i teoretyków sztuki Wystawy i Sympozja "Złotego Grona" należały, obok Plenerów Koszalińskich w Osiekach i Biennale Form Przestrzennych w Elblągu, do najciekawszych inicjatyw polskiej awangardy w latach 60. Za ich pomysłodawcę uważany jest zielonogórski artysta Marian Szpakowski, który sprawował wówczas funkcję prezesa zielonogórskiego oddziału ZPAP.

Zgromadzona w Muzeum kolekcja obejmuje ponad 250 prac malarskich i graficznych 130 artystów, stanowiąc przegląd ważniejszych tendencji w powojennej sztuce polskiej. W jej ramach znajdują się prace wielu znaczących artystów, takich jak: Jan Berdyszak, Marian Bogusz, Stanisław Borysowski, Franciszek Burkiewicz, Jan Chwałczyk, Andrzej Dłużniewski, Jan Dobkowski, Tadeusz Dominik, Zbigniew Dłubak, Stanisław Fijałkowski, Jacek Gaj, Walenty Gabrysiak, Józef Gielniak, Andrzej Gieraga, Stefan Gierowski, Eugeniusz Geppert, Józef Hałas, Władysław Jackiewicz, Jerzy Kałucki, Zbigniew Karpiński, Danuta Kluza, Stefan Krygier, Marian Kruczek, Natalia Lach-Lachowicz, Alfred Lenica, Lucjan Mianowski, Marian Malina, Adam Marczyński, Andrzej Matuszewski, Teresa Miszkin, Henryk Musiałowicz, Wojciech Müller, Barbara Narębska-Dębska, Jerzy Nowosielski, Roman Opałka, Jerzy Panek, Henryk Płóciennik, Erna Rosenstein, Jerzy Rosołowicz, Kajetan Sosnowski, Stefan Suberlak, Konrad Srzednicki, Henryk Stażewski, Jan Szancenbach, Jan Tarasin, Zbigniew Tymoszewski, Mieczysław Wejman, Stanisław Wójtowicz.

zdjęcia

Galeria Złotego Grona, Muzeum Ziemi Lubuskiej
Galeria Złotego Grona, Muzeum Ziemi Lubuskiej

zobacz także

REKLAMA