REKLAMA

Sztuka sakralna Śląska Lubuskiego

Muzeum Ziemi Lubuskiej

Zielona GóraAl. Niepodległości 15
bilety od 6 zł

Do najcenniejszych wystaw stałych Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze należy galeria śląskiej sztuki sakralnej. Ekspozycja ukazuje zabytki pochodzące z okresu od XIV do końca XVIII wieku. Są to dzieła o bogatych wartościach treściowych, ideowych i artystycznych, przybliżające kulturę duchową i materialną regionu.

Początki zbioru sięgają lat 20. XX wieku, gdy w miejscowym Heimatmuseum powstał Dział Kościelny. Jego zasoby wzbogaciły po wojnie przekazy wojewódzkich konserwatorów zabytków. Na wystawie znajduje się blisko 80 obiektów z zakresu rzeźby, malarstwa i rzemiosła, tworzących dwa zespoły: późnogotycki i barokowy. Ekspozycję sztuki gotyckiej tworzą głównie rzeźby wolnostojące i ołtarzowe. Największymi obiektami są dwa ołtarze szafiaste z XV i XVI wieku. Niemal wszystkie prezentowane obiekty powstały w anonimowych warsztatach snycerskich. Twórczość rzeźbiarską w średniowieczu uprawiali głównie rzemieślnicy cechowi, realizujący zamówienia według określonego kanonu figuralnego. Na północno-zachodnich terenach Dolnego Śląska na przełomie XV i XVI wieku działał Mistrz ołtarza z Gościszowic. Tworzył najprawdopodobniej od 1499 do około 1520 roku. Z dorobkiem tego warsztatu łączy się około 15 zachowanych zespołów ołtarzowych oraz pewna ilość pojedynczych zabytków rzeźbiarskich.

zdjęcia

Sztuka sakralna Śląska Lubuskiego
Sztuka sakralna Śląska Lubuskiego
Sztuka sakralna Śląska Lubuskiego

zobacz także

REKLAMA