REKLAMA

Gabinet Władysława i Zofii Bartoszewskich

Muzeum Pana Tadeusza

WrocławRynek 6
bilety od 20 zł

Gabinet Władysława i Zofii Bartoszewskich w Muzeum Pana Tadeusza

W 2003 roku Władysław Bartoszewski zaczął przekazywać Ossolineum gromadzone przez całe życie archiwalia dotyczące najnowszej historii Polski, w tym publikowane w okresie II wojny światowej konspiracyjne książki i czasopisma, plakaty i ulotki.

Jego kolekcja obejmuje m.in. kilkaset wydawnictw z lat 1939–1940, w większości unikaty, m.in. druki z okresu oblężenia Warszawy, rozporządzenia władz okupacyjnych, plakaty i afisze ilustrujące życie kulturalne w Generalnym Gubernatorstwie. Bezcenne jest archiwum „Felicji”, które przetrwało, bo nie został wykonany rozkaz jego zniszczenia. Przekazany Ossolineum dar obejmuje także zbiór podziemnych druków i wydawnictw z okresu stanu wojennego oraz archiwum prywatne Władysława Bartoszewskiego, nagrody i ordery, w tym najważniejsze: Order Orła Białego i Wielki Krzyż Zasługi Niemiec z Gwiazdą i Wstęgą, Medal Sprawiedliwy wśród Narodów Świata.

W Muzeum Pana Tadeusza zgromadzono także kilkaset medali, plakiet i płaskorzeźb tworzących obszerną kolekcję polskiej sztuki medalierskiej.

zobacz także

REKLAMA