REKLAMA

Wystawa "Na końcu spojrzenia" Izabela Łęska, Mikołaj Szpaczyński

16.0207.04.2019

Zachęta Narodowa Galeria Sztuki

WarszawaPl. Małachowskiego 3
bilety od 15 zł

Kuratorka: Magda Kardasz
współpraca: Julia Harasimowicz

Wielopoziomowy projekt dotyczy zagadnień związanych z cielesnych ruchem i fizyczną obecnością. Z jednej strony wędrówka to stan pozwalający na chwilę zniknąć, wtopić się w otoczenie. Z drugiej — sprzyja on obserwacji pewnych zjawisk, które pozostają niewidzialne w innych warunkach. Wystawa, bawiąc się sposobami ekspozycji dzieł, stanowi wielowarstwową grę z ciałem i zmysłami odbiorcy, stając się dopiero w pełni zrozumiałą po przejściu całego dystansu w przestrzeni Miejsca Projektów Zachęty. W tym wypadku podróż zaczyna się od próby spotkania się twórców, kontynuuje w komentarzu do ich wspólnych wrażeń z funkcjonowania w świecie sztuki, czerpiąc z takich pojęć jak współczynnik widoczności, i zamyka refleksjami na temat pomijanych aspektów pracy artystycznej. Pojawiają się zarówno fizyczne aspekty widzenia twórcy oraz widza, jak i szersze mechanizmy percepcyjne w ramach instytucji kultury oraz pola sztuki. Nie bez znaczenia dla projektu pozostaje również kontekst pory roku, śnieg potrafi bowiem oślepić, odrealnić, ale też uwydatnić pewne zjawiska. Tak jak przydarzyło się to Hansowi Castorpowi w słynnej scenie burzy śnieżnej w Czarodziejskiej górze Tomasza Manna. Stamtąd pochodzi również motyw pożyczania ołówka. Wątek ten będzie można tłumaczyć jako przekroczenie bariery inności w kontakcie z drugim człowiekiem, co pozwala trochę zniknąć, a trochę się z tą osobą stopić, rozciągając stan skupienia artysty pomiędzy obecnością a nieobecnością.

Izabela Łęska (ur. 1989) — artystka wizualna, zajmuje się grafiką, obiektami i tekstem. Interesuje ją narracyjność, powtarzalność, językowa hipoteza Sapira-Whorfa (prawo relatywizmu językowego) oraz przypadek obiektywny Andre Bretona. Obecnie doktorantka na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Absolwentka grafiki warsztatowej Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach (2013). Studiowała również w Ecole Superieure d’art. de Clermont Metropole (Clermont-Ferrand, Francja).

Mikołaj Szpaczyński (ur. 1989) — malarz, autor filmów I obiektów. W swojej twórczości drąży tematy wędrówki i wychodzenia poza utarte ścieżki oraz poszukuje perspektywy pozaludzkiej. Absolwent malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach (2017), obecnie doktorant na Wydziale Intermediów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

REKLAMA