REKLAMA

Inside/outside. SP38 w Kwiaciarni Grafiki

08.1130.11.2018

Kwiaciarnia Grafiki

WarszawaSmulikowskiego J. 6/8

Wystawa Inside/Outside - sitodruk, typografia, warsztaty i działanie w przestrzeni publicznej z SP38. Podczas pobytu w Kwiaciarni Grafiki SP38 przygotuje działania w mieście oraz wystawę w pracowni Kwiaciarni Grafiki. Obie te realizacje będą połączone typografią, kolorem oraz sloganami.
Na wystawie będzie można zobaczyć wcześniejsze prace SP38, jak i te specjalnie przygotowane na Warszawę i w Warszawie.

SP 38 właściwie Sylvian Perier, francuski artysta, którego prace wykraczają poza jedną dziedzinę. Malarz, działacz uliczny, performer. Autor realizacji w wielu krajach. Swą artystyczną drogę rozpoczął od początku lat 80-tych w duchu Figuration Libre. Kiedy pojawia się w Paryżu, angażuje się w działalność twórczą na wielu ówczesnych squatach CAES, Boinod, Garage 53... współpracuje z Zen Copyright. 1985 roku uczestniczy w spotkaniu, które organizuje VLP (Vive La Peinture), które można traktować jako zaczyn francuskiej sceny street artowej. Po tych doświadczeniach głównym terenem działań SP38 staje się ulica. W 1995 roku przenosi się do Berlina, gdzie ówczesna ulica kipiała od działań street artowych. Angażuje się w niezależną scenę artystyczną Berlina współpracując z Tacheles, Acud, Prora in Rügen, Blühende Landschaften Gallery, Stattbad. Ulice Berlina, szczególnie Kreuzbergu uzbraja plakatami z ironicznymi stwierdzeniami, takimi jak „Vive la bourgeoisie”, „Vive la crise”. 
Tutaj zaczyna się znajomość twórców Kwiaciarni Grafiki z SP38, podczas pierwszej wizyty w Berlinie od razu rzuciły się im w oczy jego typograficzne plakaty.

zdjęcia

Inside/outside.  SP38 w Kwiaciarni Grafiki
REKLAMA