REKLAMA

Czekając na kolejne nadejście

26.10.201827.01.2019

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski

WarszawaJazdów 2

"Czekając na kolejne nadejście" - wystawa w Centrum Sztuki Współczesnej U-jazdowski.

Projekt "Czekając na kolejne nadejście" zadaje pytanie o sposoby odnajdowania miejsca w zmieniającym się świecie i możliwości przygotowania się na to, co nadchodzi. Pytanie zadawane jest z pozycji krajów znajdujących się poza centrum globalnego porządku.

Punktem wyjścia jest stulecie odzyskania niepodległości, które Litwa i Polska świętują w tym samym roku – 2018. Oba kraje związane są wielowiekowymi związkami, historią sojuszów i konfliktów, które można przedstawić w postaci formalnych i nieformalnych narracji politycznych, kulturalnych i etnograficznych. Z tego powodu motywem przewodnim całego projektu stało się pojęcie heterotopii (czyli miejsca odmiennego, za pomocą którego Michel Foucault opisywał sytuacje wymykające się zasadom porządkującym codzienne życie). Heterotopiami są zarówno poszczególne prace artystów, jak i same wystawy. Przez ostatnich sto lat kultury obu krajów rozwijały się według odmiennych trajektorii, ale ekspozycje nie odzwierciedlają tej odrębności. Projekt Czekając, na kolejne nadejście stwarza raczej możliwość zawieszenia różnic między oboma krajami i stworzenia nowych przestrzeni, w których sztuka próbuje nakreślić krajobrazy wspólne dla obu stron.

W projekcie bierze udział 30 artystów/artystek i kolektywów artystycznych, a każdą odsłonę tworzy 20 z nich. Wystawy w Wilnie i Warszawie są odrębnymi koncepcyjnie konfiguracjami. Pierwsza z nich przyjmuje kształt konstelacji, na którą składają się heterotopijne światy i historie budzące uczucie zawieszenia, w drugiej powstaje opowieść o wyczekiwaniu.

zdjęcia

Czekając na kolejne nadejście, wystawa w CSW U-jazdowski
Czekając na kolejne nadejście, wystawa w CSW U-jazdowski
Czekając na kolejne nadejście, wystawa w CSW U-jazdowski

zobacz także

REKLAMA