REKLAMA

Sztuka Wicekrólestwa Peru

02.0320.05.2018

Muzeum Narodowe w Warszawie

WarszawaAl. Jerozolimskie 3
bilety od 20 zł

Muzeum Narodowe w Warszawie zaprasza na wystawę Sztuki Wicekrólestwa Peru. Po raz pierwszy w Polsce będzie można zobaczyć aż 81 dzieł należących do dziedzictwa kulturowego Peru. Przybliżą one obraz peruwiańskiego społeczeństwa, które, choć wyznaje tę samą wiarę, to nadaje jej całkiem odmienny wyraz estetyczny.
Sztuka Wicekrólestwa Peru stanowi syntezę dwóch tradycji kulturowych, która na kontynencie południowoamerykańskim zaistniała w wyniku połączenia wpływów dojrzałego renesansu i andyjskiego dziedzictwa prekolumbijskiego.

Od 1966 roku w Colección Barbosa-Stern gromadzono liczne zabytki peruwiańskiej sztuki kolonialnej. Kolekcja jest efektem pięćdziesięcioletnich starań, ofiarności i pasji, a wchodzące w jej skład eksponaty pokazano dotychczas na ponad stu wystawach zorganizowanych na całym świecie.

Przedstawienia świętych, liczne sceny religijne, ale także malarstwo świeckie i przedmioty codziennego użytku to dzieła, którym ich twórcy nadali szczególny wyraz, bardzo odmienny od przybyłych wraz z konkwistą wzorców europejskich, inspirowanych przede wszystkim sztuką manierystów włoskich.

Tego rodzaju forma ekspresji artystycznej była żywa aż do okresu republikańskiego i trwała do połowy XIX wieku.

Na wystawie starano się pokazać spotkanie dwóch odmiennych i odległych kultur – chrześcijaństwa i andyjskiego sposobu widzenia świata – które zostało twórczo rozwinięte przez miejscowych artystów. Ważne są wartości estetyczne, ale również przesłanie ewangelizacyjne, przenikające i promieniujące z każdego dzieła sztuki. Prezentowane płótna mają objaśniać dogmaty katolickie, przedstawione na nich aniołowie i święci są świadectwem peruwiańskiej pobożności. Zabytki pokazano w sposób chronologiczny – od czasów upadku prekolumbijskich wierzeń aż do powstania niepodległego Peru.

Pokazane na wystawie wyroby ze srebra stanowią świadectwo niezwykłego kunsztu jubilerów z Wicekrólestwa Peru. Artyści ci przyswoili sobie europejskie idee i techniki, a następnie przy pomocy znanych sobie narzędzi i tzw. techniki srebrnej nici scalili je z miejscowymi tradycjami. W efekcie powstały srebrne przedmioty o wyszukanych środkach wyrazu.

 

zdjęcia

Matka Boska i św. Józef z Dzieciątkiem Autor nieznany, olej, płótno Cuzco, XVIII w., Colección Barbosa-Stern
Matka Boska Różańcowa, Autor nieznany, olej, płótno Cuzco, XVIII w.
Archanioł z arkebuzem, Autor nieznany olej, płótno, Alto Peru, XVIII w.; Colección Barbosa-Stern
Jeleń, srebroXIX w.; Colección Barbosa-Stern
Korona pozłacane srebro XVII; Colección Barbosa-Stern w.
Pancernik, Autor nieznany, srebro, Andy Południowe, XIX w.; Colección Barbosa-Stern

zobacz także

czytaj także

REKLAMA