REKLAMA

Eksperyment: Ekspedycja '88

30.12.201708.02.2018

Państwowe Muzeum Etnograficzne

WarszawaKredytowa 1
bilety od 20 zł

Ekspedycja‘ 88 jest działaniem pilotażowym, efektem projektu „Etnograficzna, edukacyjna kolekcja“ (E-Kolekcja) realizowanego w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie w latach 2017-18 w ramach programu „Kultura ludowa i tradycyjna“ MKiDN.

Zebrane obiekty reprezentują różne aspekty codzienności końca lat 80. XX w. Zestawione - są rodzajem „laboratorium“, dzięki któremu możemy odbyć swoistą podróż do roku 1988 - zderzając ówczesną codzienność, nie tak przecież odległą, z czasami nam współczesnymi. Uruchamiamy wspomnienia, skojarzenia oraz empatię, zdolność współodczuwania z drugim człowiekiem, otwierając się na inne doświadczenie i odmienną perspektywę widzenia. Rok 1988 był ostatnim przed polską transformacją, ostatnim, w którym, mimo okrągłej 70. rocznicy, nie obchodzono odzyskania niepodległości w 1918 r., i jednocześnie przypadała nań 100 rocznica założenia Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie.

W podróż do świata przedmiotów z Ekspedycją‘ 88 zapraszamy najmłodszych odbiorców, by mogli osobiście przekonać się, co stanowiło codzienność ich rodziców, ale także co ich fascynowało, interesowało. Dla dorosłych i całych rodzin, będzie to możliwość wymiany doświadczeń i wzajemnego zainteresowania sobą.

zobacz także

REKLAMA