REKLAMA

Danwen Xing "Dziennik. Awangarda w Chinach 1993-2003

19.10.201707.01.2018

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

WSTĘP WOLNY

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zaprasza na wystawę Danwen Xing "Dziennik. Awangarda w Chinach 1993-2003.

„Dziennik” to fotograficzna opowieść o awangardzie artystycznej w Chinach w latach 90. XX wieku. Na wystawie pokazanych jest ponad 140 fotografii z serii liczącej 250 zdjęć. Dokumentują one życie chińskiej awangardy, nie tylko tej związanej ze sztukami wizualnymi, ale również z filmem, teatrem eksperymentalnym i nową sceną muzyczną.
Praca Danwen Xing jest obrazem środowiska artystów urodzonych w połowie lat 60., dla którego pokoleniowym doświadczeniem stały się krwawo stłumione protesty studentów na Placu Tiananmen w czerwcu 1989 roku. Jest to pokolenie, które wzrastało wraz z przemianami politycznymi i ekonomicznymi kraju – urodzeni w czasie Rewolucji Kulturalnej (1966–1976), artyści ci rozpoczęli studia w czasie politycznej i ekonomicznej odwilży, tzw. polityki otwartych drzwi wprowadzonej przez Deng Xiaopinga i otwierania się Chin na świat i wolny rynek.

„Dziennik” daleki jest od obiektywizmu podręcznikowej historii sztuki – to bardzo osobista relacja z życia niezależnej kultury w Chinach końca ubiegłego wieku. Kultury, która po wydarzeniach czerwca 1989 roku zepchnięta została do podziemia. Jest to opowieść o niezwykle silnych relacjach twórczych i osobistych, o ludziach, którzy poszerzali pole wolności w ramach politycznego reżimu.

zdjęcia

Danwen Xing 'Dziennik. Awangarda w Chinach 1993-2003
Danwen Xing 'Dziennik. Awangarda w Chinach 1993-2003
Danwen Xing 'Dziennik. Awangarda w Chinach 1993-2003
REKLAMA