REKLAMA

Oskar i Zofia Hansenowie. Forma Otwarta

15.0929.10.2017

Muzeum nad Wisłą. Muzeum Sztuki Nowoczesnej

WarszawaWybrzeże Kościuszkowskie 22
WSTĘP WOLNY

Wystawa poświęcona twórczości Oskara i Zofii Hansenów w Muzeum nad Wisłą (Muzeum Sztuki Nowoczesnej) prezentuje różne aspekty teorii Formy Otwartej, która była osią ich działalności architektonicznej, artystycznej i pedagogicznej.

Teoria Formy Otwartej, ogłoszona przez Oskara Hansena (1922-2005) podczas Międzynarodowego Kongresu Architektury Nowoczesnej CIAM w Otterlo w 1959 roku, zakładała otwarcie architektury na współtworzenie jej przez jej użytkowników. Przeciwstawiając się strukturom, które definiował jako Formę Zamkniętą – do końca zaprojektowanym, niepozostawiającym żadnego marginesu dla kreatywności ich użytkowników i stanowiących raczej pomnik wystawiony ich twórcom niż komfortową przestrzeń do życia – Hansen proponował radykalną zmianę sposobu myślenia o roli architekta. Miała ona polegać przede wszystkim na tworzeniu „tła dla zdarzeń”, passe-partout dla codziennego życia. Architektura miała za zadanie eksponować ludzi i bogactwo ich codziennej aktywności w przestrzeni.

Koncepcję Formy Otwartej Hansen rozwijał w projektach różnej skali: od projektów wystawienniczych, tymczasowych pawilonów i osiedli mieszkaniowych, po Linearny System Ciągły, projekt liniowych miast rozciągających się przez całe terytorium Polski, od morza do Tatr. Współautorką wielu z tych projektów, w szczególności zrealizowanych osiedli mieszkaniowych, była jego żona, Zofia Garlińska-Hansen (1924-2013). Architektka związana z Warszawską Spółdzielnią Mieszkaniową zwykle pozostawała w cieniu męża, jej udział w tworzeniu Formy Otwartej był jednak przez Oskara Hansena stale podkreślany.
Wystawa pokazuje różne obszary i skale twórczej działalności, w których Forma Otwarta znalazła zastosowanie.

zdjęcia

Oskar i Zofia Hansenowie Forma Otwarta, MSN
Oskar i Zofia Hansenowie Forma Otwarta, MSN
Oskar i Zofia Hansenowie Forma Otwarta, MSN
Oskar i Zofia Hansenowie Forma Otwarta, MSN
Oskar i Zofia Hansenowie Forma Otwarta, MSN
Oskar Hansen, Zofia Hansen, Osiedle im. Juliusza Słowackiego w Lublinie, lata 70. XX w

zobacz także

czytaj także

REKLAMA