REKLAMA

Tak widzą. Panorama fotografii węgierskiej

13.0610.09.2017

Muzeum Narodowe w Warszawie

WarszawaAl. Jerozolimskie 3
bilety od 20 zł

Wystawa "Tak widzą. Panorama fotografii węgierskiej" w Muzeum Narodowym w Warszawie

W historii fotografii światowej dzieła artystów węgierskich zajmują osobne miejsce. Nie sposób dziś napisać jej dwudziestowiecznego rozdziału bez uwzględnienia ich znaczącego dorobku. Wystawa skupia się na pracach światowej sławy fotografów, takich jak André Kertész, Brassaï, Robert Capa, Márton Munkácsi, László Moholy-Nagy, György Kepes, Lucien Hervé i Éva Besnyő. Zachowując układ chronologiczny, szczególny nacisk położono na intertekstualność, czy może raczej na poczucie interwizualności. Fotografie zaprezentowano w mało dotąd rozpoznanych kontekstach – zarówno obok dzieł mistrzów, jak i współczesnych, dzięki czemu można dostrzec istotne wpływy, którym podlegali autorzy w procesie wypracowywania własnego języka fotograficznego. Prace kolejnych pokoleń artystów złożyły się na całościowy i bogaty przegląd fotografii węgierskiej. 

Kurator wystawy: Gabriella Csizek

Wystawa zorganizowana w związku z Rokiem Kultury Węgierskiej w Polsce 2016/2017

zdjęcia

András Bánkuti, Zmierzch, Moskwa, 6 listopada 1990
Robert Capa, [Śmierć hiszpańskiego republikanina, Front pod Kordobą, Hiszpania], początek września, 1936
Wystawa 'Tak widzą. Panorama fotografii węgierskiej' w Muzeum Narodowym w Warszawie
Wystawa 'Tak widzą. Panorama fotografii węgierskiej' w Muzeum Narodowym w Warszawie
Wystawa 'Tak widzą. Panorama fotografii węgierskiej' w Muzeum Narodowym w Warszawie
Wystawa 'Tak widzą. Panorama fotografii węgierskiej' w Muzeum Narodowym w Warszawie

zobacz także

REKLAMA