REKLAMA

Prawa kobiet = Prawa człowieka

28.0430.07.2017

Muzeum Plakatu w Wilanowie. Oddział Muzeum Narodowego

WarszawaKostki-Potockiego S. 10/16
bilety od 11 zł

Wystawa "Prawa kobiet = Prawa człowieka. Plakaty na temat nierównych praw obu płci, przemocy i dyskryminacji" w Muzeum Plakatu w Wilanowie

"Prawa kobiet = Prawa człowieka" to trafny tytuł wystawy plakatów dotyczących obrony praw kobiet. Sformułowanie to używane przez ruch na rzecz praw kobiet było także tytułem ważnego przemówienia Hillary Rodham Clinton podczas Czwartej Światowej Konferencji ONZ w sprawie kobiet, która miała miejsce w Pekinie w 1995 roku. W swoim wystąpieniu Hillary Clinton podkreśliła, że "gdyby określenie prawa kobiet było zamienne z terminem prawa człowieka, świat byłby lepszym miejscem, ponieważ prawa człowieka to prawa kobiet, tych, które wychowują dzieci naszego świata, opiekują się osobami starszymi, prowadzą firmy, pracują w szpitalach, walczą o lepszą edukację i lepszą opiekę zdrowotną”. 

Wystawa w Muzeum Plakatu w Wilanowie prezentuje plakaty projektowane zarówno przez mężczyzn, jak i kobiety. Jej celem jest nagłośnienie tematu i pomoc w zrozumieniu jak istotną rolę powinni odgrywać sami obywatele w procesie ochrony i propagowania praw człowieka, w przezwyciężaniu stereotypów związanych z nierównym traktowaniem obu płci, a także promowaniu praw reprodukcyjnych i seksualnych oraz ochronie dziewcząt i kobiet przed przemocą.

Plakaty propagują równouprawnienie kobiet i ich uczestnictwo w życiu społecznym, a jednocześnie kwestionują normy religijne i kulturowe, a także postawy patriarchalne, które wyznaczają kobietom rolę podrzędną, ograniczając ich szansę na pełny rozwój.

Plakaty na wystawie "Prawa kobiet = Prawa człowieka" mówiąc jednym wizualnym głosem, zostały zaprojektowane tak, aby wzbudzać u odbiorców poczucie współodpowiedzialności, chęć rzucenia wyzwania panującym postawom, a także nakłonić do walki z dyskryminacją i nierównym traktowaniem kobiet i mężczyzn. Mają wywołać dyskomfort, poruszyć i skłonić do empatii.

Kuratorka wystawy: Elizabeth Resnick

zdjęcia

Wystawa 'Prawa kobiet = prawa człowieka'
Wystawa 'Prawa kobiet = prawa człowieka'
Wystawa 'Prawa kobiet = prawa człowieka'
Wystawa 'Prawa kobiet = prawa człowieka'
Wystawa 'Prawa kobiet = prawa człowieka'
REKLAMA