REKLAMA

Życie wśród piękna. Świat chińskiego uczonego. Sztuka z Chińskiego Muzeum Narodowego

01.10.201608.01.2017

Muzeum Narodowe w Warszawie

WarszawaAl. Jerozolimskie 3
bilety od 20 zł

Wystawa "Życie wśród piękna. Świat chińskiego uczonego. Sztuka z Chińskiego Muzeum Narodowego" w Muzeum Narodowym w Warszawie

Wystawa, która jest realizowana w ramach współpracy pomiędzy Chińskim Muzeum Narodowym w Pekinie a Muzeum Narodowym w Warszawie, poświęcona będzie chińskiemu uczonemu-urzędnikowi (chiń. shidafu). Pokaże erudytę – literati (chin. wenren), przedstawiciela elity społeczeństwa w dawnych Chinach, nie tylko człowieka doskonale wykształconego, który przeszedł wszelkie stopnie tradycyjnej chińskiej edukacji, ale również wyróżniającego się niezwykle wyrafinowanym artystycznym gustem. Pełniąc często funkcje państwowe na stanowisku cesarskiego urzędnika, był on jednocześnie artystą (kaligrafem, malarzem, poetą, pisarzem, muzykiem) i kolekcjonerem sztuki dawnej, kreującym kanony piękna w Chinach.

Wystawa w Muzeum Narodowym w Warszawie obejmie zarówno kontekst historyczno-filozoficzny, oparty na etyce konfucjańskiej, jak i bogatą twórczość chińskiego erudyty oraz różne aspekty jego życia, np. rozrywkę i spotkania towarzyskie. Na wystawie "Życie wśród piękna. Świat chińskiego uczonego. Sztuka z Chińskiego Muzeum Narodowego" znajdą się 164 zabytki. Obok wyrobów rzemiosła artystycznego, takich jak ceramika, kamień, głównie nefryt, wyroby metalowe, z drewna czy tkaniny, znajdą się też zwoje malarskie, przede wszystkich pochodzące z epok Ming (1364–1644) i Qing (1644–1911), kaligrafia, listki albumowe, odbitki graficzne itp.

Kuratorzy zwracają uwagę na silny związek między malarstwem a życiem codziennym, co ma pomóc polskiej publiczności w zrozumieniu chińskich uczonych-urzędników i świata, który tworzyli. I choć ich czas przeminął, nadal są ważną częścią kultury i tradycji Państwa Środka, przez setki lat kształtując jego moralne, polityczne i społeczne fundamenty.

zdjęcia

Pudełko dekorowane wizerunkiem Ośmiu Nieśmiertelnych, dynastia Qing (1644-1911), złota laka, rzeźbienie, malowanie
Pudełko dekorowane wizerunkiem Ośmiu Nieśmiertelnych, dynastia Qing (1644-1911), złota laka, rzeźbienie, malowanie
Autor nieznany. Działalność Wang Qionga dynastia Ming (1368-1644), album, papier, tusz, farby wodne
Yu Zhiding (1647-1716). Wręczenie kamienia do rozcierania tuszu przy Zachodnim Stawie, dynastia Qing, 49. rok panowania cesarza Kangxi (1710), zwój poziomy, papier, tusz, farby wodne
GaoFenghan (1683-1748). Wachlarz z malowidłem Gałązki peonii, dynastia Qing, 1. rok panowania cesarza Qianlonga (1736), papier, prószenie złotem, farby emaliowe
Ren Xiong (1823-1857). Wachlarz z malowidłem. Kwiaty, trawy i owady dynastia Qing, 6. rok panowania cesarza Xianfenga (1856), papier, prószenie złotem, farby emaliowe
Qiao Lai (1642-1694). Wachlarz z kaligrafią dynastia Qing (1644-1911), papier, tusz

zobacz także

czytaj także

REKLAMA