REKLAMA

Sacrum Poloniae Iubileum 966 –2016

23.0607.08.2016

Zamek Królewski w Warszawie

WarszawaPl. Zamkowy 4
bilety od 21 zł

Zamek Królewski w Warszawie zaprasza do Izby w Wieży Grodzkiej na wystawę czasową "Sacrum Poloniae Iubileum 966 –2016".

Prawdziwą ozdobą ekspozycji poświęconej jubileuszowi 1050-lecia Chrztu Polski, a zorganizowanej w przededniu Światowych Dni Młodzieży, jest jedno z czołowych dzieł warsztatu malarskiego Stanisława Samostrzelnika. To "Żywoty arcybiskupów gnieźnieńskich" Jana Długosza, zdobione wielobarwnymi portretami prymasów i biskupów krakowskich, a przede wszystkim patronów Królestwa Polskiego, wśród nich – świętego Wojciecha. Bez tego patrona Polski opowieść o początkach chrześcijaństwa w naszym kraju byłaby niepełna, podobnie jak bez prezentowanego na wystawie "Rocznika Świętokrzyskiego" dawnego, najstarszego zachowanego w naszym kraju dzieła historiograficznego. To w nim znajduje się słynny wpis informujący o przyjęciu chrztu przez księcia Mieszka I w 966 r.

Oś wystawy w Zamku Królewskim w Warszawie stanowi świetna replika słynnych drzwi gnieźnieńskich, które zostały stworzone w 2. połowie XII wieku do katedry w Gnieźnie. To jedno z najsłynniejszych dzieł sztuki romańskiej, przedstawiające żywot św. Wojciecha.

Zwieńczeniem ekspozycji "Sacrum Poloniae Iubileum 966 –2016" jest zaś replika kopii włóczni św. Maurycego, jednego z najważniejszych insygniów władzy cesarskiej, podarowana przez cesarza Ottona III księciu Bolesławowi Chrobremu w 1000 roku. Dzieło to pozostaje pierwszoplanowym symbolem suwerenności państwa polskiego.

zdjęcia

Drzwi Gnieźnieńskie
Św. Wojciech - wizerunek w dziele Jana Długosza Catalogus Archiepiscoporum Gnesnensium
Sakramentarz tyniecki
Denar księcia Bolesława Chrobrego

zobacz także

czytaj także

REKLAMA