REKLAMA

Czas dokonany. Anna Chojnacka. Fotografia

10.0530.05.2016

Stara Galeria Związku Polskich Artystów Fotografików

WarszawaPl. Zamkowy 8
WSTĘP WOLNY

Od początku przynależności do ZPAF Anna Chojnacka uczestniczyła w zbiorowych wystawach fotograficznych, wkrótce pojawiły się także propozycje wystaw indywidualnych. Zadebiutowała ekspozycją Wśród plastyków śląskich w Zachęcie, będącą pokłosiem I nagrody ZAIKS za album pod tym samym tytułem, posłany na konkurs do Warszawy w 1962 roku. W uznaniu za swoją pracę otrzymała liczne nagrody i wyróżnienia, począwszy od nagród za zdjęcia na pierwszych wystawach po tak prestiżowe, jak nadany jej w roku 1963 tytuł Artiste FIAP a w 1976 roku, honorowy tytuł Excellence FIAP.

Wspominając wystawy Chojnackiej warto odnotować jej udział w większości prezentacji artystów środowiska śląskiego przygotowywanych przez ZPAF od 1958 roku. Całość spuścizny Chojnackiej, obejmująca prace z okresu, od końca lat 50. do lat 80. XX w., znajduje się w zbiorach Działu Fotografii Muzeum Historii Katowic.

W roku 2014, z okazji 100. rocznicy urodzin artystki, w Muzeum przygotowano pierwszą monograficzną wystawę jej zdjęć, zarówno artystycznych jak i dokumentalnych.

Na obecnej ekspozycji pokazujemy fotografię stricte artystyczną, najchętniej prezentowaną i wielokrotnie nagradzaną, ułożoną w autorskie cykle: "Wśród plastyków śląskich", "Złom", "Strachy". Cykle fotograficzne są efektem nowatorskiego podejścia artystki do fotografii i doskonałego wyczucia tamtych czasów. Powstały nieprzypadkowo w latach 60. i 70. XX w., w okresie dostrzeżenia artystycznej odrębności fotografii w sztuce.

zdjęcia

Czas dokonany. Anna Chojnacka. Fotografia
REKLAMA