REKLAMA

Ekspozycja stała w Korczakianum

Korczakianum

WarszawaJaktorowska 6
WSTĘP WOLNY

W dniu 5 października 2012 odbyły się uroczystości związane ze stuleciem otwarcia Domu Sierot Janusza Korczaka. Zaprezentowano także pierwszy etap realizacji nowej stałej wystawy, która będzie rozbudowywana.
Od dnia 12 kwietnia 2016 ekspozycja Korczakianum jest ponownie dostępna dla zwiedzających (od wtorku do piątku w godzinach 10-16).

Ośrodek Dokumentacji i Badań Korczakianum gromadzi, bada, udostępnia i popularyzuje materiały dokumentujące spuściznę życiową Janusza Korczaka [Henryka Goldszmita, 1878-1942] – jego biografię osobistą, dorobek pisarski; dzieje instytucji przezeń tworzonych i współtworzonych; losy ludzi z najbliższego kręgu; polską i zagraniczną recepcję dzieła oraz postaci.

Główne kierunki działalności Ośrodka to:
– gromadzenie i opracowywanie zasobów Archiwum Korczakowskiego oraz innych zbiorów (np. księgozbiór, dokumentacja mechaniczna) Korczakianum,
– udział w pracach edytorskich i wydawniczych prezentujących dorobek pisarski Korczaka (przede wszystkim w przygotowaniu wydania zbiorowego jego Dzieł) oraz inne ważne i mało znane czy dostępne materiały źródłowe,
– działalność konsultacyjna i edukacyjna, związana z udostępnianiem zbiorów, a także z prezentacją stałej ekspozycji,
– współpraca krajowa i międzynarodowa z osobami, instytucjami i środowiskami zainteresowanymi problematyką Korczakowską.

REKLAMA