REKLAMA

Habima Fuchs. Słona morska woda wchłonięta przez chmurę staje się słodka

16.0412.06.2016

Miejsce Projektów Zachęty

WarszawaGałczyńskiego K. I. 3
WSTĘP WOLNY

Wystawa Habimay Fuchs "Słona morska woda wchłonięta przez chmurę staje się słodka" w Miejscu Projektów Zachęty

Habima Fuchs określa swoje wystawy jako otwarte pole, po którym widz odbyć może nieskończoną liczbę podróży. Podobnie jest z ekspozycją przygotowaną do Miejsca Projektów Zachęty. Przestrzeń galerii to coś w rodzaju kartki papieru, na której ręka autorki układa kolejne, graficzne bądź rzeźbiarskie elementy. Scenografię wystawy tworzy tkanina, papier czy przypominające meble postumenty, a nie klasyczny wystawienniczy etalaż. Uważny widz odbierze wystawę Habimy Fuchs wszystkimi zmysłami — artystka buduje atmosferę poszczególnych sal poprzez staranne rozmieszczenie obiektów, światła, kolorów, zapachów. Jej metoda twórcza polega na otwarciu się na inspiracje pochodzące z rozmaitych źródeł, z przeszłości i teraźniejszości.

We wcześniejszych wystawach Habima Fuchs rysunki, wielobarwne malarstwo ścienne, malowane tkaniny, rzeźby i obiekty znalezione składały się na instalacje totalne. Z czasem artystka zaczęła redukować środki wyrazu, wystawy stały się bardziej esencjonalne, a kolorystyka bardziej oszczędna. Tak jest też w wypadku wystawy w MPZ, "Słona morska woda wchłonięta przez chmury staje się słodka". Tytułowe zdanie zaczerpnięte zostało z Królewskiej Pieśni Sarahy — mistrza buddyjskiego. Tytuł zdaje się podpowiadać odbiorcy, że wystawa poświęcona jest idei przemiany jako siły napędowej świata i człowieka.

Habima Fuchs urodziła się w 1977 roku. Mieszka i pracuje w czeskim Czasławiu.

kurator: Magda Kardasz
współpraca: Karolina Bielawska

zdjęcia

Habima Fuchs, Zmęczone tkwieniem w ciszy uśpienia góry wyciągają w górę ramiona, szkic do instalacji, 2016
Habima Fuchs, Lisek Kitsune, technika mieszana, 2016
Habima Fuchs, Dłoń, otwarta rysunek na papierze, 2016

czytaj także

REKLAMA