REKLAMA

ABC architektury gotyku

Państwowe Muzeum Archeologiczne

WarszawaDługa 52
bilety od 10 zł

Wystawa "ABC architektury gotyku" w Państwowym Muzeum Archeologicznym

Wystawa "ABC architektury gotyku" w Państwowym Muzeum Archeologicznym to wystawa edukacyjna, której najlepszymi odbiorcami są uczniowie mający już pewną wiedzę historyczną. Zdjęcia o wysokości kilku metrów, umieszczone na przestrzennych konstrukcjach, nadają wystawie charakter późno średniowiecznego miasta. Prezentowane są tutaj wyłącznie obiekty pochodzące z ziem polskich. Należą do nich zarówno budynki sakralne (np. katedra wrocławska, kościół p.w. Panny Marii w Ziębicach, kościół p.w. Mikołaja w Brzegu), jak i świeckie ( np. budynek Akademii Krakowskiej Colegium Maius, spichlerz toruński, Żuraw gdański). Ważnym elementem wystawy "ABC architektury gotyku" w Państwowym Muzeum Archeologicznym są przykłady miejskich fortyfikacji: bram (Żuraw gdański, Brama Krakowska w Szydłowie), baszt (Paczków, Olkusz), barbakanu krakowskiego i fragmentu muru odtworzonego z oryginalnych cegieł gotyckich.

W centrum wystawy w Państwowym Muzeum Archeologicznym, jak w środku średniowiecznego miasta, znajduje się rynek, przy którym wznoszą się gotyckie budynki mieszkalne (dom ze Stargardu Szczecińskiego, Dom Kopernika z Torunia), oraz wspaniały ratusz wrocławski. Prezentowane budowle są starannie dobranymi przykładami służącymi do przedstawienia ogólnych zasad architektury gotyckiej i wyjaśnieniu podstawowych pojęć architektonicznych, takich jak: wimperga, przypora, blenda, maswerk. Ważnym uzupełnieniem wystawy "ABC architektury gotyku" w Państwowym Muzeum Archeologicznym są zgromadzone detale architektoniczne pochodzące z budowli gotyckich oraz zabytki i kopie zabytków z okresu późnego średniowiecza: broń (bombarda, hakownica), manuskrypty (np. kopia kodeku Baltazara Behema) i kopia insygniów grobowych Kazimierza Wielkiego.

zdjęcia

Wystawa
Wystawa

zobacz także

REKLAMA