REKLAMA

Alfabet architektury romańskiej

Państwowe Muzeum Archeologiczne

WarszawaDługa 52
bilety od 10 zł

Wystawa "Alfabet architektury romańskiej" w Państwowym Muzeum Archeologicznym

Wystawa "Alfabet architektury romańskiej" w Państwowym Muzeum Archeologicznym w przystępny sposób wyjaśnia najważniejsze pojęcia i terminy architektoniczne związane z kamiennym budownictwem wczesnośredniowiecznym. Bazuje na przykładach budowli kamiennych z terenów ziem Polski datowanych od X wieku do połowy XIII wieku. Jednym z najbardziej interesujących obiektów jest kopia Drzwi Gnieźnieńskich z przedstawieniami życia i męczeńskiej śmierci świętego Wojciecha oraz kopia Drzwi Płockich z XII w. (dziś w soborze św. Zofii w Nowogrodzie Wielkim).

zdjęcia

Wystawa
Wystawa

zobacz także

REKLAMA