REKLAMA

Wystawa stała w Centrum Interpretacji Zabytku

Centrum Interpretacji Zabytku. Oddział Muzeum Warszawy

WarszawaBrzozowa 11/13
bilety od 2 zł

Centrum Interpretacji Zabytku stanowi początek szlaku kulturalnego piwnic staromiejskich.

Wystawa stała to ekspozycja przedstawiająca Stare Miasto jako zespół zabytkowy wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Centrum Interpretacji Zabytku zajmuje pomieszczenia przebudowanej dawnej kotłowni mieszczącej się pomiędzy staromiejskimi kamienicami z wejściem od ulicy Brzozowej. Jest to poziom parteru, podziemia oraz przeszklony dziedziniec o łącznej powierzchni 435,3 m2.

Autorem projektu architektonicznego obiektu oraz założeń aranżacji wystawy stałej jest pracownia architektoniczna Archistudio Anna i Wojciech Kleinrok. Realizatorami wystawy są Marek i Maciej Mikulscy.

Ekspozycja została zaprojektowana w układzie chronologicznym podzielonym na etapy historyczne. Jest kombinacją elementów tradycyjnych, statycznych (plansze, fotografie wielkoformatowe, plany i rysunki) oraz dynamicznych z wykorzystaniem technik multimedialnych (prezentacje multimedialne, przeglądarki zdjęć, animacje tematyczne).

W Centrum Interpretacji Zabytku znajdzie się punkt informacyjny dotyczący całego szlaku piwnic staromiejskich.

zdjęcia

Wystawa stała w Centrum Interpretacji Zabytku
Wystawa stała w Centrum Interpretacji Zabytku
Wystawa stała w Centrum Interpretacji Zabytku
Centrum Interpretacji Zabytku
Centrum Interpretacji Zabytku
REKLAMA