REKLAMA

W Muzeum wszystko wolno

28.0208.05.2016

Muzeum Narodowe w Warszawie

WarszawaAl. Jerozolimskie 3
bilety od 15 zł

Projekt W Muzeum wszystko wolno to muzealno-edukacyjny eksperyment, podczas którego dzieci przygotowywały główną wystawę czasową w gmachu Muzeum Narodowego w Warszawie, którego autorką jest dyrektor Muzeum, Agnieszka Morawińska. Grupa 69 dzieci w wieku 6–14 lat, podzielonych na sześć zespołów kuratorskich, przez sześć miesięcy podczas cotygodniowych, czterogodzinnych spotkań poznawała Muzeum i pracowała nad ekspozycjami. Dziecięce zespoły kuratorskie przygotowały scenariusze i dokonały wyboru blisko 300 eksponatów na wystawę, a także opracowały koncepcję multimediów i scenografię ekspozycji, zaprojektowały druki edukacyjne, nagrały audioprzewodniki, przygotowały podpisy i wybrały dzieła do celów promocji.

Na wystawie – podzielonej na sześć samodzielnych segmentów – prezentowane są dzieła ze wszystkich kolekcji: obiekty sztuki starożytnej i orientalnej, rzemiosło artystyczne, rzeźby dawne i współczesne, fotografie, rysunki i grafiki, monety i medale, ubiory oraz obrazy pochodzące z różnych epok. Wiele z tych dzieł nigdy nie była pokazywana publiczności. Dzieci mówią, że odnalazły i uwolniły je z muzealnych magazynów. Wybór tematów wystaw i eksponatów może być zaskakujący. Zestawienia prac pochodzących z różnych epok i kręgów kulturowych ilustrują dziecięce zainteresowania, gusty i funkcje, jakie przypisują one idealnym pokazom muzealnym. Na wystawie zobaczymy wiele tajemniczych przedmiotów oraz zaszyfrowane informacje i zadania.

wideo


zdjęcia

W Muzeum wszystko wolno. Jacek Malczewski, Portret brygadiera Józefa Piłsudskiego. Krzyś, lat 9
W Muzeum wszystko wolno
W Muzeum wszystko wolno. Bombowniczka, Anna Baumgart. Ala, lat 7
W Muzeum wszystko wolno
W Muzeum wszystko wolno
W Muzeum wszystko wolno
W Muzeum wszystko wolno
W Muzeum wszystko wolno
W Muzeum wszystko wolno
W Muzeum wszystko wolno

zobacz także

czytaj także

REKLAMA