REKLAMA

Duszyczka

dramat | 70 min
Reż. Jerzy Grzegorzewski
Autor: Tadeusz Różewicz
premiera: 30.01.2004
Teatr Narodowy | Sala Bogusławskiego
Warszawa, 00-077
Plac Teatralny 3

Formę Duszyczki można uznać za odpowiednik techniki malarskiej polegającej na nierównomiernym przecieraniu różnych warstw farby. Taką “przecierką” są asocjacyjnie przywoływane retrospekcje, układające się bez zachowania związku przyczynowo-skutkowego w ciąg swobodnych skojarzeń. Obraz ostateczny tworzy się na przecięciu motywów, wątków i tematów. W perspektywie XX wieku nie ma przeszkód, by śmierć sąsiadowała z prokreacją, prostytucja z miłością i zdradą, choroba z pożądaniem, kultura popularna z malarstwem, coca-cola z muzeum. Wątpliwym jest natomiast sąsiedztwo ciała i duszy. Duszyczka, spętana nienasyceniem ciała i jego popędów, nie znajduje wyzwolenia w żadnym dziele sztuki i jest kolejnym wcieleniem Różewiczowskiego Nic. Tego Nic, z którego “zwłóczy się ciało”, gdy zamienia się ono w “zwłoki”.

obsada

Jan Englert
R
Beata Fudalej
Aktorka
Anna Ułas
Aktorka
Waldemar Kownacki
Świadek
Anna Chodakowska
Aktorka

repertuar

REKLAMA