REKLAMA

Wystawa "Plakaty teatralne w zbiorach Muzeum Okręgowego w Tarnowie"

06.0315.04.2018

Muzeum Okręgowe w Tarnowie

TarnówRynek 3
bilety od 8 zł

Zbiór plakatów zgromadzonych w Muzeum stanowi cenną i niezwykłą kolekcję. Jest źródłem wiedzy z różnych dziedzin, zarówno historycznej, jak i filmowej, teatralnej, społecznej, politycznej itp. Wiele plakatów w tej kolekcji liczącej ponad 3000 sztuk należy dzisiaj do bardzo rzadko spotykanych, wręcz poszukiwanych na rynkach kolekcjonerskich.
Plakaty posiadają wiele cech wspólnych takich jak: tytuł, czołówka, hasło oraz obraz. Treści tych cech pozwalają nam zakwalifikować je do różnych kategorii. Mamy więc plakaty: filmowe, teatralne, wystawowe, reklamowe, sportowe, społeczne, polityczne, propagandowe, wyborcze itp. Funkcją plakatu jest informacja i reklama z ograniczeniem tekstu do minimum oraz skupienie się na wizualnej atrakcyjności przekazu. Jest jedną z najciekawszych dziedzin grafiki użytkowej w Polsce.
Niniejsza wystawa dotyczy plakatów teatralnych, które były i są tworzone przede wszystkim dla konkretnych, lokalnych wydarzeń teatralnych. Wyróżniają się one oryginalnością i indywidualnością.
Projektowanie plakatu do premiery teatralnej poprzedza lektura utworu, czasami rozmowa z twórcami o założeniach inscenizacyjnych. Za pierwszy znany w Polsce plakat teatralny uważa się kompozycję portretów aktorów autorstwa Ludwika Nawojewskiego z 1891 roku, dla Teatru Wielkiego w Warszawie. Natomiast pierwszym nowoczesnym artystycznym plakatem teatralnym jest zapowiedź odczytu Stanisława Przybyszewskiego połączona z przedstawieniem „Wnętrze” Maurice’a Maeterlincka w Teatrze Miejskim w Krakowie, zaprojektowana przez Stanisława Wyspiańskiego w 1898 roku.
Rozwój plakatu teatralnego nastąpił równolegle wraz z rozkwitem „polskiej szkoły plakatu”, były to lata 50. ubiegłego stulecia. Wtedy to artyści w sposób indywidualny zaczęli wyrażać niejednokrotnie skomplikowane treści w formie artystycznego przekazu. Za największy okres rozwoju plakat teatralnego uważa się lata 60. i 70. XX wieku. Tworzyli wtedy wybitni polscy artyści, którzy osiągnęli światową sławę, m.in.: Henryk Tomaszewski, Józef Mroszczak, Jan Lenica, Jan Młodożeniec, Roman Cieślewicz, Waldemar Świerzy, Franciszek Starowieyski.
Na wystawie w Muzeum Okręgowym zaprezentowanych zostanie 32 plakaty teatralne. Kilka z nich dotyczy spektakli, które odbyły się w tarnowskim teatrze. Są to plakaty wybitnego twórcy należącego do „polskiej szkoły plakatu” – Mieczysława Górowskiego (1941-2011). Zobaczyć będzie można także plakaty m.in.: Witolda Chomicza (1910-1984), Romana Cieślewicza (1930-1996), Jana Lenicy (1928-2001), Henryka Tomaszewskiego (1914-2006), oraz twórców nieznanych.

REKLAMA