REKLAMA

Sztuka królestwa Dahomeju z kolekcji Birgit Schlothauer i Gustava Wilhelma

15.10.201626.02.2017

Muzeum Narodowe w Szczecinie - Muzeum Tradycji Regionalnych

SzczecinStaromłyńska 27
bilety od 10 zł

Wystawa "Sztuka królestwa Dahomeju z kolekcji Birgit Schlothauer i Gustava Wilhelma" w Muzeum Narodowym w Szczecinie jest okazją do poznania fragmentu historii Czarnej Afryki.

W powszechnym wyobrażeniu wciąż pokutuje obraz Afryki jako miejsca, w którym czas się zatrzymał i od tysiącleci nic się nie zmienia. Tymczasem dzieje Afryki są dynamiczne, bogate i fascynujące, wypełnione niezwykłymi postaciami i wydarzeniami. Dzięki obiektom sztuki prezentowanym na ekspozycji poznamy dzieje i kulturę królestwa Dahomej, które istniało na terenie dzisiejszej Republiki Beninu. Początki dynastii panującej sięgają XVI w., Dahomej powstał jednak kilkadziesiąt lat później, a w świadomości Europejczyków zaistniał dopiero na początku XVIII w. już jako silne państwo prowadzące skuteczną ekspansję terytorialną. Niezależne królestwo przetrwało do końca XIX w. i dało się poznać jako scentralizowany, świetnie administrowany organizm, w którym król posiadał władzę niemal despotyczną. Wierzono w boski charakter władzy królewskiej i stworzono dla niej ceremonialną, religijną oprawę. Każdy kolejny król budował w Abomeju, stolicy państwa, nowy pałac ogrodzony glinianym murem, zachowując relikty poprzedniej budowli. Ruiny pałaców, które przetrwały do naszych czasów, zostały wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

 

Na wystawie "Sztuka królestwa Dahomeju" w Muzeum Narodowym w Szczecinie można podziwiać obiekty związane z ostatnimi władcami (Ghezo, Glele, Béhanzin, Agoli-agbo) oraz elitą władzy. Do najważniejszych można zaliczyć należący do ostatniego władcy tron z XIX w. oraz rekady (rodzaje bereł). Jednak w większości na ekspozycji prezentowane są obiekty kultowe, ściśle związane z religią vodun. Można tu obejrzeć ołtarze domowe, zestaw do wróżenia, metalowe ołtarze assen, na których ustawia się niewielkie figurki z kutego żelaza lub odlewane z brązu. Te małe przedmioty mają znaczenie przysłów, symboli odnoszących się do pamięci o zmarłym, umożliwiają ich duszom dołączenie do grona przodków. Na wystawie zgromadzono dużą liczbę rzeźb bocio, przybierających najczęściej kształt rzeźbionego słupa. Uważa się, że bocio są strażnikami całych społeczności, czasami wybranych jednostek lub miejsc (domów, świątyń, wiosek). Mają moc przyciągania wszelkich złych sił, które potrafią neutralizować. Jednak aby bocio było skuteczne, kapłan vodun musi je wcześniej „uaktywnić”, zraszając magicznymi substancjami. Wiele z pokazywanych na wystawie obiektów pokrytych jest patyną powstałą właśnie w wyniku owej sakralizacji, na którą składały się głównie ofiary z oleju palmowego i miejscowego alkoholu. Nie brak również obiektów poświęconych bezpośrednio niektórym bóstwom, na przykład Dan, parze Mawu i Lisa, Legba, Gu, Sakbata.

zdjęcia

Sztuka Dahomeju Muzeum Narodowe w Szczecinie
Sztuka Dahomeju Muzeum Narodowe w Szczecinie

zobacz także

czytaj także

REKLAMA