REKLAMA

Wystawa "Łowcy i rolnicy epoki kamienia na Środkowym Nadodrzu"

Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza

ŚwidnicaDługa 27
bilety od 5 zł

Okres najstarszy ilustruje ekspozycja "Łowcy i rolnicy epoki kamienia na Środkowym Nadodrzu". Ta dydaktyczna wystawa, skierowana głównie do młodzieży ukazuje, przy pomocy licznych rekonstrukcji, życie człowieka w okresie od paleolitu schyłkowego do końca neolitu (11000 - 1800 lat p. n. e.),

REKLAMA