REKLAMA

Wystawa "Obrona Granicy Zachodniej Państwa Polskiego"

Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza

ŚwidnicaDługa 27
bilety od 5 zł

Obrona granicy zachodniej państwa polskiego za panowania Piastów.
W salach drugiego piętra prezentowana jest "Gospodarka w średniowieczu na Środkowym Nadodrzu" - przedmioty związane z życiem codziennym w okresie wczesnego i późnego średniowiecza, oraz "Obrona granicy zachodniej państwa polskiego za panowania Piastów", na której zgromadzono głównie uzbrojenie i akcesoria związane z rzędem końskim. Wystawę uzupełniają gobeliny przedstawiające artystyczne wizje bitew średniowiecznych.

REKLAMA