REKLAMA

Wystawa Obrona granicy zachodniej państwa polskiego za panowania Piastów

Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza

ŚwidnicaDługa 27
bilety od 3 zł

W salach drugiego piętra prezentowana jest "Gospodarka w średniowieczu na Środkowym Nadodrzu" - przedmioty związane z życiem codziennym w okresie wczesnego i późnego średniowiecza oraz, "Obrona granicy zachodniej państwa polskiego za panowania Piastów", na której zgromadzono głównie uzbrojenie i akcesoria związane z rzędem końskim.

Wystawę uzupełniają gobeliny przedstawiające artystyczne wizje bitew średniowiecznych.

REKLAMA