REKLAMA

Wystawa Wicina - gród metalurgów sprzed 2500 lat

Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza

ŚwidnicaDługa 27
bilety od 3 zł

Na wystawie "Wicina - gród metalurgów sprzed 2500 lat" zaprezentowano najciekawsze przedmioty wydobyte w trakcie wieloletnich badań wykopaliskowych na grodzisku kultury łużyckiej - ozdoby brązowe, złote, szklane i żelazne, elementy uzbrojenia, narzędzia i ceramikę.

Osada obronna w Wicinie jest miejscem szczególnym. Zbudowana około 700 lat p. n. e. na niedostępnych bagnach rozlewiska Lubszy została w połowie VI lub na przełomie VI/V wieku p. n. e. całkowicie zniszczona przez Scytów. Napad, który był całkowita klęska dla lokalnej społeczności, stał się błogosławieństwem dla archeologów. Pod warstwą spalenizny zgliszcza osady przetrwały nietknięte prawie 2500 lat.

REKLAMA