REKLAMA

Wystawa "Polifónia"

29.0627.07.2018

Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej

Sucha BeskidzkaZamkowa 1
WSTĘP WOLNY

W ramach współpracy partnerskiej pomiędzy miastami Jászberény (Węgry) a Suchą Beskidzką, w suskim zamku będzie można oglądać wystawę malarstwa pt. „Polifónia" Stowarzyszenia Twórców Wizji Przyszłości (Jövőkép Alkotók Egyesületének kiállítása). Członkowie grupy węgierskiej dokonali dekonstrukcji znaku symbolicznego, jakim jest herb miasta. Wykorzystując barwy herbowe (niebieski, czerwony, złoty, srebrny, czarny), za pośrednictwem różnorakich wypowiedzi artystycznych starali odpowiedzieć się na pytania o własne uczucia, które powstają wokół doświadczenia i tzw. narracji przynależności. Autorzy prac zaprezentowanych na wystawie przybliżyli w ten sposób zagadnienia tożsamości kulturowej, zakorzenienia w lokalności, wyobrażeń zbiorowych na temat wspólnoty, religijności, płci biologicznej, a także kategorie: władzy, jedności, rodziny, środowiska naturalnego oraz tego, co nieuświadomione. Głęboko humanistyczny przekaz otwiera sakralizowaną i idealizowaną przestrzeń na innego i dialog z tym, co znajduje się poza strukturą (odrzucenie tradycyjnego poczucia osadzenia nadawanego poprzez znaki ikoniczne – m.in. herb miasta). Język barw i kodów przekształca bowiem zastaną grę kulturową (nowy język symbolicznych rytuałów); a uniwersalność komunikatu – zaakcentowanego poprzez barwę – definiuje nową przynależność, opartą na zasadach otwartości i odmienności. Poetyka prac obrazuje także moment przekroczenia komfortu indywidualizmu oraz wewnętrznej identyfikacji.Na wystawie będzie można obejrzeć prace: Kingi Bartos, Bíró Boglárki, Edit Farkas, László Fejős, Judit Kerekné Mihalik, Gábora Koncza.

REKLAMA