REKLAMA

Dział Historii i Kultury Miasta

Muzeum w Sosnowcu

SosnowiecChemiczna 12
WSTĘP WOLNY

Dział gromadzi pamiątki z przeszłości Sosnowca i regionu takie jak: archiwalia, ikonografia oraz realia. Zebrane i stale uzupełniane zbiory ilustrują dzieje miasta od jego zarania do czasów najnowszych. Część zbiorów stanowią także eksponaty dotyczące dziejów społeczno-politycznych Górnego Śląska.

Wśród materiałów interesujący jest liczący blisko 600 jednostek inwentarzowych zbiór filokartystyczny, w którym wyróżnić można 4 grupy tematyczne: Sosnowiec i jego obecne dzielnice, miasta Zagłębia Dąbrowskiego, Trójkąt Trzech Cesarzy oraz wizerunki wybitnych postaci związanych z miastem.

Na wyróżnienie zasługują również fotografie sprzed I wojny światowej i okresu międzywojennego przedstawiające sosnowieckie rodziny, młodzież szkolną, pracowników zakładów przemysłowych, Zarządy Miasta, czy też dokumentujące wydarzenia polityczne oraz kulturalne w mieście.

REKLAMA