REKLAMA

Siemianowicka Galeria Rzeźby

Muzeum w Siemianowicach Śląskich

Siemianowice ŚląskiePopka F. 6
bilety od 4 zł

Wśród prezentowanych rzeźb spotkamy się zwykle z tematyką typową dla ludowej rzeźby. Liczne są eksponaty poświęcone pracy w kopalni - oprócz zwykłych przedstawień górnika ze świdrem lub kilofem znajdziemy też dramatyczną scenę strajku czy archaiczną wykorzystywania do pracy zwierząt pociągowych. Spotkamy się również z rzeźbami o tematyce obyczajowej. Szczególnie atrakcyjnie prezentuje się pieczołowicie odtworzona kapela złożona z czterech grajków, z których każdy gra na innym instrumencie. Tematykę obyczajowości ludowej reprezentują też liczne wyobrażenia kopalnianego ducha Skarbnika i tajemniczych straszydeł Utopców. Obecne są także rzeźby sakralne, przedstawiające patronkę górników św. Barbarę.

Od bieżącego roku Galeria Rzeźby w Węglu posiada nową lokalizację, która pozwala na pełniejsze wydobycie walorów rzeźb. Ekspozycja została uzupełniona o eksponaty ukazujące przemysł górniczy, w tym tradycyjny strój galowy. Dopełnieniem wystawy jest projekcja filmu prezentującego trudy pracy w kopalni.

REKLAMA