REKLAMA

Dawna rzeźba i malarstwo ludowe. UWAGA! Wystawa czasowo niedostępna

Muzeum Etnograficzne im. F. Kotuli. Oddział Muzeum Okręgowego w Rzeszowie

RzeszówRynek 6

Wystawa "Dawna rzeźba i malarstwo ludowe" w Muzeum Etnograficznym w Rzeszowie

Wystawa "Dawna rzeźba i malarstwo ludowe" w Muzeum Etnograficznym w Rzeszowie prezentuje charakterystyczne przykłady rzeźby ludowej od XVI do XX wieku, pełniącej ważną funkcję sakralną i stanowiących niegdyś wyposażenie kapliczek wiejskich. Dobór eksponatów na wystawie pozwala zwiedzającym poznać najbardziej popularnych świętych - patronów chroniących od ognia, powodzi i epidemii oraz innych przypadków losowych. Rzeźbiarski kunszt twórców ludowych, ukształtował nie tylko formę zbieżną z kanonami ikonograficznymi, ale również odcisnął indywidualne piękno na każdej z figur. Fantazyjny ornament występujący często w rzeźbie ludowej, pozwalał twórcom wyrazić swój indywidualny stosunek do świętej postaci, nierzadko nadając im ekspresyjny wyraz. Nie przywiązywano wagi do odzwierciedlenia właściwych proporcji, a nierzadko świętych wyposażano we współczesne stroje, czy też atrybuty w postaci sprzętów i narzędzi, które towarzyszyły na co dzień mieszkańcom wsi.

UWAGA! Wystawa czasowo niedostępna.

zobacz także

REKLAMA