REKLAMA

Galeria Malarstwa Europejskiego

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie

Rzeszów3 Maja 19
bilety od 8 zł

Galeria Malarstwa Europejskiego zrywa z przyjętym powszechnie w muzeach zwyczajem odrębnego eksponowania obrazów każdej ze szkół narodowych. Potwierdzając tezę płynności rozwoju artystycznego Europy nowożytnej, w której szkoły malarskie rozwijały się w dość ścisłym, wzajemnym kontakcie, chcemy pokazać ewolucję tych zjawisk artystycznych. Jednocześnie dzięki odmienności tradycji i warunków rozwoju, na przykładzie wybranych dzieł sztuki, staramy się znaleźć uniwersalną panoramę dawnego malarstwa europejskiego. W ekspozycji wyodrębnione zostały poszczególne działy tematyczne. Otwiera je galeria pejzażu z licznymi odmianami: ze sztafażem, realistyczno-idealistycznym, wedutą i mariną. Następnie prezentowane są obrazy gabinetowe i salonowe o „niskich” tematach: martwe natury, przedstawienia zwierząt i sceny rodzajowe. Ostatni człon stanowią dzieła ilustrujące najwyżej cenioną problematykę, wielkich i małych „historii”, czyli „wysokich” tematów: biblijnych, mitologicznych, alegorycznych i literackich. Ekspozycję rozpoczyna „Pejzaż”, gatunek malarstwa, który traktuje żywą naturę, jako główny lub jedyny temat obrazu. Przedstawiony został bogaty wybór różnorodnych wizji przyrody, motywu malarskiego, który stanowił atrakcyjną ofertę dla kolekcjonerów. Widz ma okazję zapoznać się z obrazami natury dzikiej i nieujarzmionej, w których obecność niewielkich zazwyczaj postaci podkreśla nikłość ludzkiej egzystencji wobec potęgi otaczającego świata. Zobaczyć można płótna flamandzkich mistrzów, m.in. „Krajobraz” Jacques d’Arthois (1613 – 1683 Bruksela). Pełna spokoju trójplanowa kompozycja, przedstawia skraj lasu, z grupą figuralną po środku. Całość spowita subtelnym studium wibracji światła. Monumentalność form podkreśla szeroki rytm i intensywność koloru. Nasycone tony czerwieni i złotawej żółci przenikają przez brązy, srebrzyste i ciemne zielenie. Podziwiać można również austriackich pejzażystów, którzy w sposób realistyczno-idealistyczny ukazywali przestrzenną rozległość, światło i powietrze, charakterystyczną atmosferę danej okolicy, pory roku lub doby. Twórców takich jak Michael Wutky (Krems 1739-1822 Wiedeń) „Krajobraz ze wschodem słońca”, „Wschód księżyca”, „Krajobraz z mężczyzną rozkopującym grób”, Lorenz Adolf Schönberger (Vorslau k. Wiednia 1768 – 1847 Mainz) „Krajobraz z zachodem słońca”, Johann Christian Brand (1722 -1795 Wiedeń) „Krajobraz z brodem” oraz malarstwo z kręgu austriacko-niemieckiego. Wspomniane płótna uzupełniają dwie weduty, nieokreślonego malarza zatytułowane „Widok Petersburga”.

zdjęcia

Galeria Malarstwa Europejskiego, Muzeum Okręgowe w Rzeszowie
Galeria Malarstwa Europejskiego, Muzeum Okręgowe w Rzeszowie

zobacz także

REKLAMA