REKLAMA

Zanim powstało miasto. Początki Radomia

Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu

RadomRynek 11
bilety od 16 zł

Wystawa pt. „Zanim powstało miasto – początki Radomia” jest stalą ekspozycją, ukazującą początki słowiańskiego osadnictwa na terenie Radomia oraz jego rozwój do XIV wieku. Pierwsi Słowianie pojawili się w dolinie rzeki Mlecznej prawdopodobnie w końcu VIII w.n.e. Wykarczowali nadrzeczny las i założyli osadę o charakterze rolniczo – hodowlanym. Jej zabudowa była rozproszona, a składała się z naziemnych chat o konstrukcji zrębowej. Śladami działalności gospodarczej mieszkańców są m. in. trzy drewniane chlewiki i zbiornik z płata kory wypełniony żołędziami. Plecionkowe płotki wyznaczały działki uprawne lub zagrody dla bydła.

zdjęcia

Zanim powstało miasto. Początki Radomia
Zanim powstało miasto. Początki Radomia
Zanim powstało miasto. Początki Radomia
Zanim powstało miasto. Początki Radomia

zobacz także

REKLAMA