REKLAMA

Wystawa Kultura Mazowsza w ludowej wizji świata

Spichlerz

PłockKazimierza Wielkiego 11b
bilety od 12 zł

Tradycje kolekcjonerskie (w dziedzinie etnografii) w Muzeum Mazowieckim w Płocku określiły niejako zakres tematyczny wystawy w kontekście wyboru prezentowanych regionów. Zakres ten jest też dodatkowo podyktowany chęcią zaspokojenia oczekiwań zwiedzających, którzy od lat pozostawiali wpisy w księgach pamiątkowych i wyrażali swoje zapotrzebowanie na stały kontakt z zabytkami z różnych części mazowieckiej krainy. Celem wystawy jest więc pokazanie zróżnicowanej kultury ludowej Mazowsza poprzez siedem regionów etnograficznych, takich jak Stare Mazowsze, Kurpie Puszcza Zielona, Kurpie Puszcza Biała, Łowickie, Gąbińskie, Rawskie i Kołbielskie. Podział ten jest powszechnie obowiązujący i wymienione powyżej uznaje się zazwyczaj za główne. Ich charakterystyka w poszczególnych galeriach regionalnych odbywa się poprzez wybrane znaki etnograficznej odrębności, takie jak strój, tkanina, wycinanka, ceramika, plecionka, a także elementy wyróżniające w istotny sposób dany obszar, jak gąbińskie skrzynie czy kurpiowskie krzesła jankowskie. Tłem dla prezentowanych strojów są kolaże z nastrojowych fotografii archiwalnych. Najwięcej uwagi, miejsca (całe trzecie piętro) poświęcamy z oczywistych względów regionowi najbliższemu Płocka - Staremu Mazowszu. W wydzielonych aneksach pokazujemy elementy stroju i tkaninę, przykłady twórczości ludowej (z przedstawicielami ośrodka sierpeckiego - Krajewskim, Ruszkowskim i Skirzyńskim, artystami osobnymi - Wójcikiem i Ptaszyńską oraz fenomenem cyrku Razików), miejsca cudami słynące, zajęcia wodniackie związane z Wisłą, wyroby plecionkarskie, garncarskie i kowalskie. Centralnym punktem tego poziomu jest forma rekonstrukcji izby z wszystkimi ważnymi miejscami mediacyjnymi, kontaktów sacrum z profanum. Ludowa wizja świata jest jedną z dwóch, obok ścieżki regionalnej, wiodących narracji wystawy, a stosunek ludu do świata najlepiej ukazują obrzędy zarówno doroczne, jak i rodzinne. Ich analiza pozwala zrozumieć, w jaki sposób człowiek postrzegał swoje miejsce i rolę w Kosmosie. Ludowe myślenie stworzyło też pewien system wyobrażeń o świecie oparty na myśleniu mitycznym, posługiwało się zespołem wiedzy o świecie wynikającej z bezpośredniej obserwacji i doświadczania przedmiotów, zjawisk i przyrody. Owa wizja w znaczącym stopniu determinowała życie ludzi, którzy czuli się integralną częścią systemu wszechświata.

zobacz także

REKLAMA