REKLAMA

Mobilna Przestrzeń Kultury

07.1018.10.2017

Stowarzyszenie Kulturotwórcze Nie z tej Bajki

Ostrowiec ŚwiętokrzyskiSolidarności 9

W dniach 7-18 października zapraszamy na szereg wydarzeń dotyczących historii i kultury polskich, w tym ostrowieckich, Żydów.

WYSTAWA „Wszystkie drogi… – historie Żydów ocalonych z Zagłady”

"Wszystkie drogi wiodły do śmierci…" pisała tuż po II wojnie światowej Rajzla Żychlińska, wybitna żydowska poetka, w pełnym goryczy wierszu „Bóg zakrył swoją twarz”. Jej słowa brzmią niezwykle prawdziwie w odniesieniu do ponad 3 milionów polskich Żydów, spośród których Zagładę przeżyło zaledwie 10 procent.
Nawiązując do słynnego utworu Żychlińskiej, wystawa „Wszystkie drogi…” – historie Żydów ocalonych z Zagłady stara się jednak pokazać te drogi, które wiodły nie do śmierci, lecz do ocalenia. Na przykładzie losów siedemnastu osób pochodzących z terenów dawnej Galicji, które przeżyły Holokaust, zaprezentowano różne drogi przetrwania i opisano dramatyczne decyzje i niebezpieczeństwa, z którymi każda z tych osób musiała się zmierzyć.
Wystawa "Wszystkie drogi… – historie Żydów ocalonych z Zagłady" została stworzona jako ekspozycja edukacyjna. Jej celem jest ukazanie różnych dróg przetrwania i przekazanie jak najszerszemu gronu odbiorców niezwykłego przesłania ocalonych z Zagłady.
WARSZTATY „Portret z pamiętnika” – warsztaty plastyczne dla młodzieży
11 października, godz. 11.00
Centrum Aktywności Obywatelskiej, ul. Sienkiewicza 70/28
Nie zachowało się żadne zdjęcie Rywki Lipszyc, autorki pamiętnika z łódzkiego getta. Nie wiemy więc, jak Rywka wyglądała. Jedynym jej portretem jest ten, który wyłania się z zapisanych przez nią samą słów. Podczas warsztatów plastycznych powstaną portrety Rywki Lipszyc techniką mikrografii, wykorzystując cytaty z jej pamiętnika.
WARSZTATY „Polsko-żydowska mozaika”
11 października, godz. 13.00
Centrum Aktywności Obywatelskiej, ul. Sienkiewicza 70/28
Warsztaty dla młodzieży polegające na tworzeniu wystawy ukazującej złożoność żydowskiej historii i kultury. Uczestnicy podzieleni na grupy, opracowują dane zagadnienie (tożsamość, religia, historia, sztuka, Zagłada, pamięć) w formie panelu wystawy, a następnie wspólnie układają 6 paneli odpowiadających poszczególnym tematom w jedną całość, równocześnie zastanawiając się nad możliwymi powiązaniami pomiędzy tymi tematami i alternatywnymi układami tej „mozaiki”.
WARSZTATY „Napisz to po hebrajsku!” – warsztaty dla dorosłych
14 października, godz. 16.00
Centrum Aktywności Obywatelskiej, ul. Sienkiewicza 70/28
Podczas warsztatów uczestnicy poznają alfabet hebrajski i symboliczne znaczenie jego liter oraz tajniki pracy sofera – kopisty przepisującego święte zwoje Tory. Będą mogli również poćwiczyć pisanie hebrajskich liter. Odbiorcy: dorośli.
UWAGA: Ilość miejsc ograniczona. Obowiązują zapisy na warsztaty pod adresem: nieztejbajki@gmail.com
SPACER „Żydowski Ostrowiec”
14 października, godz. 12.00
spotkanie pod Pomnikiem Żydów Ostrowieckich, ul. Starokunowska

Projekt „Mobilna przestrzeń kultury II” to kontynuacja projektu realizowanego w 2015 roku przez Żydowskie Muzeum Galicja z Krakowa. Projekt zakłada przygotowanie mobilnej oferty kulturalno-edukacyjnej związanej z dziedzictwem żydowskim i zrealizowanie cyklu 12 wydarzeń (wystawy, warsztaty, wykłady, pokazy filmowe, koncerty) w wybranych 4 miejscowościach (Starachowice i Ostrowiec Świętokrzyski w woj. świętokrzyskim i Biecz, Zator w woj. małopolskim).
Główny cel projektu to ułatwienie dostępu do wydarzeń kulturalnych mieszkańcom małych miejscowości i rozwój kompetencji kulturowych mieszkańców woj. małopolskiego i świętokrzyskiego poprzez podnoszenie świadomości na temat wieloaspektowej kultury żydowskiej. To także próba odejścia od stereotypowego postrzegania judaizmu i kultury żydowskiej jako swoistej „cepelii” i pokazania wieloaspektowości kultury żydowskiej i dziedzictwa kulturowego w różnorodny jeśli chodzi o formę, sposób.
Termin realizacji projektu: czerwiec – listopad 2017.

REKLAMA