REKLAMA

Legendy parku - warsztaty komiksu - Rodzinne warsztaty

05.11.2017, godz: 13.30

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

OrońskoTopolowa 1
bilety od 5 zł

Zapraszamy do Orońska!
RODZINNE WARSZTATY PLASTYCZNE
w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, ul. Topolowa 1
zawsze w niedzielę, początek zajęć o 13.30
Zapraszamy dzieci i rodziców!
Niedzielne „spotkania ze sztuką” to cykl regularnie organizowanych warsztatów w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Atrakcyjne gry i zabawy łączymy z zajęciami rozwijającymi inwencję, wyobraźnię i wrażliwość plastyczną. Pomożemy także zrozumieć różne przejawy sztuki i kultury współczesnej, z którymi stykamy się w naszym codziennym otoczeniu. A przy okazji skorzystamy z różnych możliwości technicznych, które oferują orońskie pracownie i wykonamy „własne” dzieła sztuki.
Zajęcia trwają około 1,5 godziny i składają się z dwóch części:
Część teoretyczna – 30 minutowy wstęp wprowadzający uczestników w tematykę prowadzonych zajęć, połączony z oprowadzaniem i rozmową o aktualnych wystawach, który stanowi punkt wyjścia do przeprowadzenia zajęć praktycznych. Krótka rozmowa na wstępie ma na celu objaśnienie tematu związanego z wystawą czasową.
Działania warsztatowe – trwająca 60 minut część warsztatowa będzie realizacją założeń z części pierwszej, sprawdzeniem omawianych teorii i utrwaleniem wiedzy poprzez doświadczenie. Zajęcia będą dawały możliwość zapoznania się ciekawymi technikami plastycznymi. Doświadczenie tworzenia będzie przebiegać pod okiem prowadzącego, ale przy dużym wykorzystaniu własnej inwencji. Podczas wykonywania zadań plastycznych, dzieciom pomagają i kibicują ich rodzice lub opiekunowie.
5.11
Temat: Legendy parku - warsztaty komiksu
Co to jest komiks? Jaka jest jego historia? Do czego potrzebny jest rysownikowi storyboard i co to takiego? Wszystkie te zagadki spróbujemy rozwiązać w trakcie warsztatów tworzenia komiksu. Oroński park i znajdujące się w nim rzeźby inspirują do tworzenia wielu niezwykłych historii, swój dom znalazły tu również tajemnicze Mutanty stworzone przez Magdalenę Abakanowicz.
Podczas warsztatów porozmawiamy o tym czym jest komiks i narysujemy własne historie opowiadające o tych zagadkowych stworzeniach.
warsztaty w nawiązaniu do Mutantów Magdaleny Abakanowicz
Prowadzenie: Weronika Elertowska

REKLAMA